Kenbaar maken van vergoedingen – vervolg

19 November 2017

Kenbaar maken van vergoedingen – vervolg

 Blijkbaar is de schroom nog niet door iedereen overwonnen.

 

lees eerst: https://www.groensintgilliswaas.be/kenbaar_maken_van_vergoedingen_toch_nog_een_stap_te_ver_sint-gillis-waas Na veel vijven en zessen werd er in september dan toch een lijst bezorgd met de brutobedragen die de vertegenwoordigers van de gemeente in 2016 hebben ontvangen. Weliswaar beperkt tot de leden van het college en de raadsleden van de meerderheid. Om welke bedragen gaat? ? Voor de burgemeester: € 238 ? De eerste schepen: € 242 ? De voorzitter van de gemeenteraad: € 2923 ? Raadslid CD&V: € 1476 Dus al bij al bescheiden bedragen. Aansluitend kunnen we naar de website van Binnenlands Bestuur verwijzen waarop de wedden van burgemeester en schepenen worden gepubliceerd. De bruto geïndexeerde burgemeesterswedde bedraagt voor onze gemeente € 66.022,74 en voor een schepen € 39.613,65. Mijn ontvangsten als raadslid in 2016 bedroegen € 4670 bruto. 20 % of € 934€ zijn voor de lokale werking van Groen, de bedrijfsvoorheffing bedroeg € 1683,76. Het saldo bedraagt dus 2052,24 €.

Herwin De Kind

raadslid