Sint-Gillis-Waas en het Vlaamse beleid.

11 April 2024

Sint-Gillis-Waas en het Vlaamse beleid.

Vlaams beleid faalt. Enkel met Groen in de regering kan de Vlaamse tanker van koers veranderen!  Wij laten het platteland niet rechts liggen.  

De mogelijkheden van een lokaal bestuur worden mee bepaald door de mogelijkheden en ondersteuning die vanuit bovenlokale overheidsniveaus worden geboden. Het Vlaamse niveau staat samen met de provincie het dichts bij de gemeenten en is een  belangrijke financier via het gemeentefonds, de dotatie open ruimte en andere subsidies.


Het beleid van de Vlaamse overheid stelt echter teleur.

Het is onbegrijpelijk dat enerzijds de overgang naar andere vervoersmodi worden bepleit en anderzijds het openbaar vervoer wordt beperkt.

Binnen de sociale huisvesting werd een grondige reorganisatie van de huisvestingsmaatschappijen uitgevoerd. Een gemiste kans. Tijdens deze periode was er een stilstand in de realisatie van sociale woningen. De vraag blijft of deze reorganisatie de wachtlijst aan sociale woningen zal oplossen. We hebben de indruk dat eerder de vraag wordt aangepakt door een verstrenging van de voorwaarden dan de uitbreiding van het aanbod.

De inflatie in 2022 en 2023 betekende ook voor het personeel in de woonzorgcentra een aanpassing van hun loon (terecht). De laatste aanpassing werd niet door de Vlaamse overheid gefinancierd (zoals in het verleden) maar viel ten laste van de gemeente.

Binnen de kinderopvang stellen we vast dat jaarlijks de inbreng van de gemeente systematisch stijgt. Ook hier volgen de middelen die de Vlaamse overheid inzet niet de behoeften op het lokale niveau.

De aanpak van de stikstofproblematiek door de Vlaamse regering met  het tegenstellen van  landbouw en natuur brengt geen oplossing. Het halfslachtige wetgevend werk blijft voor onzekerheid en ongenoegen zorgen bij de landbouwers en natuurverenigingen.

Groen wil daarom het verschil maken. In onze gemeente stellen dan ook 2 leden zich kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen
van 9 juni.

Greet Van Moer en Ivan De Block.

 

Greet Van Moer  

 

Ivan De Block

 

#enkelmetgroen