Welkom aan de huiszwaluwen in de Stationsstraat.

26 Maart 2024

Welkom aan de huiszwaluwen in de Stationsstraat.

Later in het jaar zal trouwens ook in de buurt van school de Eeckberger, een zwaluwtoren geplaatst.

Huiszwaluwen zijn zeldzaam geworden en kwetsbaar. De soort is bij wet beschermd.

Er huist nog een kolonie in de Stationsstraat, nabij GC De Route. Die wordt bedreigd omdat een hoekhuis waar de meeste nesten zich bevonden, binnenkort wordt afgebroken.

In de nieuwe woningen die er later zullen worden terug gebouwd, worden opnieuw een aantal nestplaatsen aangebracht, na bindend advies  van de Administratie Natuur en Bos.

Om de moeilijke periode tussenin te overbruggen, zijn er door de gemeentelijke technische dienst bij een aantal buurtbewoners, die zich hebben opgegeven, extra nesten aangebracht. Eerder al werd in de buurt ook een zwaluwtoren geplaatst, de overbodige verharding daaronder werd recent ook verwijderd

Kortom, alles is in gereedheid gebracht om de zwaluwen over enkele weken opnieuw te kunnen verwelkomen.

Later in het jaar zal trouwens ook in de buurt van school de Eeckberger, een zwaluwtoren geplaatst.

 

Facebook

 

Instagram