Vuilnisbakkenplan

29 November 2022

Vuilnisbakkenplan

Vuilnisbakkenplan in uitvoering

 

 

Een aantal vuilnisbakken is verwijderd omwille van een te lage vullingsgraad of het aantrekken van sluikstort. De gemeente heeft samen met Mooimakers het gebruik van de publieke vuilnisbakken onderzocht. Er werd een inventaris gemaakt van de 107 vuilnisbakken in onze gemeente. Gedurende een jaar is gemeten of ze voldoende werden gevuld, al dan aanleiding gaven tot sluikstort en of ze  op de juiste plaats staan.

De resultaten leidden tot verschillende maatregelen. Een aantal vuilnisbakken is verwijderd omwille van een te lage vullingsgraad of het aantrekken van sluikstort. De inwerpopening is bij anderen verkleind zodat er geen  zakjes met restafval in kunnen.  Bij de vuilnisbakken die regelmatig overvol waren is het volume aangepast of een tweede vuilnisbak bijgeplaatst.   Aan de Warandewegel werden hondenpoeprecipiënten geplaatst. Tot slot zullen de bestaande vuilnisbakken stelselmatig vervangen worden door een uniform model met het logo van de gemeente zodat ze duidelijk herkenbaar zijn.

Samen met het vuilnisbakkenplan zetten we in op de aanpak van sluikstort. Zo werd een GAS-vaststeller benoemd die een PV kan opstellen. De eerste boetes werden reeds uitgedeeld.

Ook het ‘schoon volk’, de vrijwilligers die zwerfvuil inzamelen, leveren een belangrijke bijdrage aan het proper houden van onze gemeente.