Vogelringer Sint-Gillis-Waas

17 November 2020

Vogelringer Sint-Gillis-Waas

Tim benadrukt het belang van onze Kleine Landschapselementen. Hij is als vogelringer actief in het Rietmoeras aan de Laarstraat en de Klokputwegel of de bosjes aan de Samelstraat en de Blauwe Staakwegel. Tim ringt hier een jonge steenuil.

 

TIM AUDENAERT
OFFICIEEL ERKEND WETENSCHAPPELIJK VOGELRINGER UIT SINT-GILLIS-WAAS

Tim werkt voor het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, waar hij mee instaat voor het beoordelen van natuurbeheersplannen in de provincie Antwerpen.

Daarnaast is hij al vele jaren officieel erkend door het Belgisch Ringwerk als vrijwillige, wetenschappelijke vogelringer.

In België organiseert het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) het ringen van in het wild levende vogels. In België kregen de eerste vogels een ringetje om in 1927, het Ringwerk is dus een van de oudste KBIN-onderzoeksprogramma’s.


Tim coördineert onder andere een onderzoeksprogramma van de kokmeeuw.

De voorbije 12 jaar werden er via dat project ruim 3000 jonge kokmeeuwen voorzien van een kleurring. Zo kunnen de vogels vanop afstand worden geïdentificeerd.

Jaarlijks doet Tim ook ongeveer 70 jonge Wase kerk- en steenuilen een ring om.

Daardoor krijgen wetenschappers inzicht in gedragspatronen, trekroutes en de invloed van klimaatverstoring op onze Wase vogels.


In Sint-Gillis-Waas onderzoekt Tim al vele jaren een aantal kleinere natuurparels. Tijdens de trekperiode vangt hij rietvogels - zoals de kleine karekiet, de blauwborst en de rietzanger  op doortrek, weegt en meet hen en laat hen na het ringen weer vrij.

Terugmeldingen komen vaak van heel ver weg op hun tocht richting Afrika.


Wil je meer weten over het fascinerende werk van een erkend vogelringer?

Ah, dan is er goed nieuws! Zodra de coronamaatregelen het toelaten, geven we je de kans om Tim te vergezellen tijdens zijn
activiteiten.

 

 Volg Groen Sint-Gillis-Waas