Opruiming vissershokjes langs de Geul in Meerdonk

30 Oktober 2021

Opruiming vissershokjes langs de Geul in Meerdonk

Opruiming vissershokjes langs de Geul in MeerdonkSint-Gillis-Waas, 27 oktober 2021

Op 27 en 28 oktober werden in het bijzijn van Herwin De Kind, schepen van Leefmileu, een aantal vissershokjes en de restanten van vissershokjes opgeruimd langs de Geul in Meerdonk.

Heel wat vissershuisjes in het natuurgebied Saleghemkreek ter hoogte van de  Dwarsdijk en de Groenendijk in Meerdonk zijn erg vervallen en verwaarloosd. Ook is er discussie over het juiste evenwicht tussen het recreatief gebruik en natuurbehoud in de zone.

Na intense voorbereidingen door het Gemeentebestuur, het Polderbestuur Land van Waas, de Administratie Natuur en Bos, Natuurpunt en de lokale vissersvereniging is deze week de sanering van start gegaan.

 De bedoeling is om in dit bij wet beschermde landschap de rietkragen zo goed mogelijk te herstellen en watervervuiling door aftakelende vissershuisjes een halt toe te roepen.

In een afgesproken zone zal vissen mogelijk blijven, deels aan verzorgde opgeknapte vissershuisjes, en op termijn ook deels via een gemeenschappelijke publiek toegankelijke steiger.

Herwin De Kind, schepen van Leefmilieu: “Op initiatief van onze fractie bracht het gemeentebestuur de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de Geul bij elkaar.   
In overleg werd naar een consensus gezocht om de verschillende visies en belangen te verzoenen. Op zich geen evidentie maar wel een taak van een lokale overheid. Dit resulteerde in aantal afspraken over het gebruik en vooral de toekomstige inrichting en locatie van de vissershuisjes en de garantie van de natuurbescherming.“

 

Een eerste stap is het opruimen van de vervallen vissershuisjes, de restanten van steigers en afval. Een samenwerking tussen het Polderbestuur voor de opruiming vanop een ponton, de vissersclub voor hulp bij het opruimen en de technische diensten van de gemeente voor de afvoer naar het recyclagepark.

Op een perceel langs de Krekeldijk creëerde men een werfzone. Vandaar liet een aannemer een ponton te water in de Geul, van waarop men de afbraakwerken uitvoert. Een dozijn vervallen vissershokjes en verschillende restanten van hokjes, steigers en loopbruggen worden opgeruimd. De afbraakmaterialen werden verzameld op de werfzone, gesorteerd in containers en daarna door de gemeentediensten afgevoerd naar MIWA . In totaal 5 containers, het asbestafval was beperkt.

De werken zijn vlot verlopen met een verfraaiing van de zone als resultaat.
Alleszins een mooi voorbeeld van samenwerking.

 

In een volgende fase zullen alle vissersactiviteiten geconcentreerd in een zone van 200 à 250 meter lang aan de noordelijke kant van de Geul, vlakbij de Groenendijk.

In de andere zones waar vandaag nog (niet vervallen) hokjes staan, samen 350 à 400 meter, worden deze op termijn verwijderd. In deze zones geldt dan ook een moratorium en is het niet toegelaten nieuwe vissershuisjes te installeren.

In de gemeenteraad van 23 november 2023 werd het bestek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor de ontwikkeling van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sport- en infrastructuur.

Dit RUP zal uiteindelijk voor alle partijen duidelijkheid en zekerheid bieden.

 

Meer info.