Provinciale steun voor herinrichting gemeentepark.

09 December 2021

Provinciale steun voor herinrichting gemeentepark.

Eén van de punten die Groen-Vooruit zeker in deze legislatuur wilden aanpakken was een grondige make-over van ons gemeentepark. Daar wordt nu werk van gemaakt.SINT-GILLIS-WAAS
De gemeente Sint-Gillis-Waas kan op 50.000 euro provinciale subsidie rekenen voor de herinrichting van het gemeentepark.

De provincie kent vier plattelandsinitiatieven een subsidie toe, waaronder de herinrichting van het gemeentepark van Sint-Gillis-Waas. De provincie heeft een totaal budget van 196.395 euro. De gemeente Sint-Gillis-Waas kan rekenen op het maximale steunbedrag van 50.000 euro.


De huidige inrichting van het gemeentepark naast het gemeentehuis dateert van 1970. “Het is zowel naar mogelijke functies als naar groen- en waterbeheer niet meer aangepast aan de hedendaagse mogelijkheden en vereisten. Ook de ontmoetingsfunctie wordt te weinig gestimuleerd. Met het project zet de gemeente in op ontmoeten, beleven en rusten, in een natuurlijke omgeving”, klinkt het in de motivatie.
Bij de herinrichting gaat aandacht naar water en waterbuffering, ontharding en trage verbindingen. “Het park zal op participatieve wijze multifunctioneel, klimaatbestendig en attractief opnieuw worden ingericht”

#groensintgilliswaas #sintgilliswaas #degoedekantop #park