Oplossing woonwagenterrein Heykavel

31 Maart 2020

Oplossing woonwagenterrein Heykavel

Gemeentebestuur verleent omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van eenkleinschalig woonwagenterrein in Heykavel. Sint-Gillis-Waas, Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 maart 2020 om eenomgevingsvergunning te verlenen voor de ontwikkeling van een kleinschalig residentieelwoonwagenterrein in de Heykavel. Onderaan deze pagina vind u een link naar het interview van tv-oost met Herwin De Kind.(Eerste schepen Sint-Gillis-Waas) Er werd een hele reeks bezwaren ingediend. Deze bezwaren bleken na analyse door degemeentelijke omgevingsambtenaar ongegrond. De bezwaren tegen de pergola waren welgegrond. Het college heeft deze pergola dan ook niet vergund. De betonnen constructie meteen totale lengte van 116 meter en een hoogte van 6.58 meter die in het ontwerp wasopgenomen, zal dus niet uitgevoerd worden. Met de vergunning is een belangrijke volgende stap gezet voor een project dat tegemoetkomt aan een reële maatschappelijke behoefte en waarbij de gemeente inspeelt op hetbeleid van de Vlaamse overheid. In december 2017 ontving de gemeente een Vlaamsesubsidie voor de aankoop van de gronden in de Heykavel. In juli 2019 keurde degemeenteraad het ontwerp voor de inrichting van het woonwagenterrein goed. Met degoedkeuring van de omgevingsvergunning wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in derealisatie van dit project. Parallel met de ontwikkeling van het kleinschalig woonwagenterrein wil het gemeentebestuurde voorzieningen voor de bewoners in de Heykavel uitbreiden. Een deel van de bewoners ismomenteel aangesloten op het waterleidingnetwerk. Dit moet liefst uitgebreid worden naaralle bewoners. Aansluiting op de waterleiding is een basisvoorziening waarvan iedereengebruik moet kunnen maken. De gemeente wil hierover samen met De Watergroep ingesprek gaan met de bewoners waarbij ze kunnen polsen naar hun interesse en hunbereidheid om hun eigendom ter beschikking te stellen voor een waterleidingsnet. In bepaalde zones zijn er problemen met de ophaling van het huisvuil. Samen met MIWAbekijkt de gemeente of de installatie van ondergrondse afvalcontainers een mogelijkeoplossing is. Zo kan de ontwikkeling van het woonwagenterrein gekoppeld worden aan een verbeteringvan de woonomstandigheden voor alle bewoners in de Heykavel. Interview Herwin De Kind en tv-oost.