Oplossing woonwagenterrein Heykavel

31 Maart 2020

Oplossing woonwagenterrein Heykavel

Gemeentebestuur verleent omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van eenkleinschalig woonwagenterrein in Heykavel.


Sint-Gillis-Waas,


Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 maart 2020 om een
omgevingsvergunning te verlenen voor de ontwikkeling van een kleinschalig residentieel
woonwagenterrein in de Heykavel.

Onderaan deze pagina vind u een link naar het interview van tv-oost met Herwin De Kind.(Eerste schepen Sint-Gillis-Waas)


Er werd een hele reeks bezwaren ingediend. Deze bezwaren bleken na analyse door de
gemeentelijke omgevingsambtenaar ongegrond. De bezwaren tegen de pergola waren wel
gegrond. Het college heeft deze pergola dan ook niet vergund. De betonnen constructie met
een totale lengte van 116 meter en een hoogte van 6.58 meter die in het ontwerp was
opgenomen, zal dus niet uitgevoerd worden.


Met de vergunning is een belangrijke volgende stap gezet voor een project dat tegemoet
komt aan een reële maatschappelijke behoefte en waarbij de gemeente inspeelt op het
beleid van de Vlaamse overheid. In december 2017 ontving de gemeente een Vlaamse
subsidie voor de aankoop van de gronden in de Heykavel. In juli 2019 keurde de
gemeenteraad het ontwerp voor de inrichting van het woonwagenterrein goed. Met de
goedkeuring van de omgevingsvergunning wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de
realisatie van dit project.


Parallel met de ontwikkeling van het kleinschalig woonwagenterrein wil het gemeentebestuur
de voorzieningen voor de bewoners in de Heykavel uitbreiden. Een deel van de bewoners is
momenteel aangesloten op het waterleidingnetwerk. Dit moet liefst uitgebreid worden naar
alle bewoners. Aansluiting op de waterleiding is een basisvoorziening waarvan iedereen
gebruik moet kunnen maken. De gemeente wil hierover samen met De Watergroep in
gesprek gaan met de bewoners waarbij ze kunnen polsen naar hun interesse en hun
bereidheid om hun eigendom ter beschikking te stellen voor een waterleidingsnet.


In bepaalde zones zijn er problemen met de ophaling van het huisvuil. Samen met MIWA
bekijkt de gemeente of de installatie van ondergrondse afvalcontainers een mogelijke
oplossing is.


Zo kan de ontwikkeling van het woonwagenterrein gekoppeld worden aan een verbetering
van de woonomstandigheden voor alle bewoners in de Heykavel.

Interview Herwin De Kind en tv-oost.

 

#groensintgilliswaas #sintgilliswaas #deklinge #meerdonk #sintpauwels #groen #heykavel