Goedkeuring lokale gebiedsdeal droogte 2.0

16 Februari 2024

Goedkeuring lokale gebiedsdeal droogte 2.0

’t Soete Water.

 

 

Gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene slaan de handen in elkaar om de
 gedeelde droogte- en verziltingsproblematiek aan te pakken.

Met de ondersteuning van EGTS Linieland van Waas en Hulst en in samenwerking met Polder Land Van Waas
werkten ze samen de aanvraag ‘’t Soete Water’ uit voor de oproep ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0’ van de Vlaamse Overheid.


Departement Omgeving keurde een subsidie goed van € 498.750. Gecombineerd met de eigen inbreng van de gemeenten (25%), kan er zo € 665.000 geïnvesteerd worden in de regio.

 

Project ’t Soete Water streeft ernaar om binnen het afstroomgebied van en naar de Wase Scheldepolders via diverse kleinschalige ruimtelijke ingrepen, in te zetten op het vasthouden, bergen en infiltreren van zoet water, bijvoorbeeld door het plaatsen van
stuwen. Zo kan men op natte momenten het overstromingsrisico inperken en op droge momenten het water gebruiken tegen verdroging (en verzilting).
Schepen van Oppervlaktewateren gemeente Beveren Laura Staut: “De focus ligt vooral op ondersteuning van landbouwers bij ingrepen op hun eigen terrein. Zij kunnen financiële steun krijgen maar ook beroep doen op de technische kennis van de
betrokken gemeenten en het Polderbestuur.”


Het project loopt tot 31 december 2028 en bestaat uit twee deelprojecten. Schepen van Waterbeleid gemeente Stekene Kris Van Duyse: “In deelgemeente Kemzeke worden de ingrepen aan het ‘Begin van de Watergang der Hoge Landen’
gecombineerd met de verbetering van het trage wegennetwerk.”


Schepen van Waterbeleid gemeente Sint-Gillis-Waas Erik Rombaut: “Daarnaast worden vier ‘Trajecten binnen landschapskamers’ doorlopen. Dat zijn afgebakende landbouwzones in de drie gemeenten met verschillende waterlopen en grachten, waar
actief wordt samengewerkt met lokale landbouwers en terreinbeheerders om water vast te houden. Zo geeft het project uitvoering aan de doelstellingen van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw 2030.”