Kruispunten fietssnelweg F411 worden aangepakt.

07 September 2020

Kruispunten fietssnelweg F411 worden aangepakt.

Kruispunten fietssnelweg F411 worden aangepakt.

 

 

 

Sinds de coronalente is het fietsverkeer overal sterk toegenomen. Zeker de fietssnelweg F411, van Sint-Niklaas naar Hulst, is sindsdien een bijzonder populaire route. In Sint-Niklaas zijn de voorbije twee jaar op zes plaatsen de kruispunten van de fietssnelwegen aangepast. Daarmee hebben fietsers nu voorrang op het autoverkeer over het hele traject van de fietssnelweg F411 op het grondgebied van Sint-Niklaas. Een goeie ingreep voor fietsers die op pad gaan richting Hulst, maar op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas is de situatie nog helemaal anders. Daar moeten fietsers wel nog voorrang geven aan het autoverkeer. “Dat is een hele aanpassing voor fietsers”, beseft ook schepen voor Mobiliteit Erik Rombaut (Groen-sp.a). “Daarom willen we, naar het voorbeeld van Sint-Niklaas, ook de kruispunten van de fietssnelweg op ons grondgebied aanpakken.”

 

Beeldmateriaal TV-oost

 

In Sint-Gillis-Waas gaat het om de kruispunten van de F411 met de Geinsteindestraat, Shondstraat, Klokputweg, Heerweg, Aststraat en Stationstraat. Op die zes plaatsen komt er een verkeersplateau met een rood gemarkeerde fietsoversteek, verlichting, een versmalling van de rijbaan, een snelheidsbeperking van 30 km/u en 50 km/u in de ruimere omgeving. “Op al die kruispunten zullen fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer. Het is een belangrijke ingreep, maar als die regeling al in Sint-Niklaas van toepassing is, is het wenselijk om dit ook op ons grondgebied te doen voor de transparantie, de doorstroming en veiligheid van de fietsers.”

We gaan de herinrichting van de kruispunten spreiden over meerdere jaren.

Er staat wel een stevig prijskaartje tegenover. Per kruispunt worden de kosten geraamd op 50.000 euro, dus in totaal zal dat een investering van zo’n 300.000 euro worden. “We gaan de herinrichting van de kruispunten spreiden over meerdere jaren, te beginnen met de Geinsteindestraat en eindigend met de Stationstraat. Tegen eind 2022 willen we met die zes kruispunten klaar zijn.”

 

Een oplossing voor het kruispunt van de fietssnelweg met de Reepstraat. 

Een oplossing voor het kruispunt van de fietssnelweg met de Reepstraat is nog een andere oefening. “Dat is een heel gevaarlijk punt, waar veel te snel wordt gereden ook”, aldus schepen Rombaut. “We werken daar met een studiebureau een oplossing uit. Bedoeling is om de voorrang er te verleggen, zodat het verkeer naar de Kluizendijkstraat en De Klinge voorrang krijgt, in plaats van het verkeer dat richting Stekene rijdt via de Reepstraat. We zullen dat kruispunt herinrichten, zodat op die plaats het verkeer moet vertragen. Dan kan er ook een oplossing worden uitgewerkt voor de fietsoversteekplaats vlakbij.”

 

De provincie.

 

Verdere ingrepen op de fietssnelweg zijn voor rekening van de provincie, die in het stuk boven de expresweg E34 een verbreding van het fietspad en een milieuvriendelijke verharding plant. De provincie werkt tot slot ook samen met de stad Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Gillis-Waas aan een verbreding van de F411, al is dat voorlopig nog een langetermijnproject. 

 

Nog meer nieuws van Groen Sint-Gillis-Waas.