Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

01 Oktober 2021

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

Schepen De Kind Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact  

In 2019 en 2020 kenden we twee erg droge zomers. Dit jaar was het een uitgesproken natte
zomer, met helaas lokale wateroverlast als gevolg.

De klimaatverandering wordt meer en meer voelbaar, ook in onze gemeente. 

Sint-Gillis-Waas engageerde zich eerder al om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen
met 40% te verminderen.

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact reikt de Vlaamse overheid
de gemeenten de hand om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.

Het pact gaat over vier werven: de aanplanting van bomen en groen, energiebesparing in woningen, duurzame
mobiliteit en de opvang en infiltratie van hemelwater.

Voor elke werf schuift men concrete, tastbare ambities naar voren.

Zo moeten we per inwoner tegen 2030 een boom extra aanplanten en moet er per inwoner minstens 1m² verharding verdwijnen. Daarnaast engageert de gemeente zich om in de eigen gebouwen elk jaar minstens 2% energie te besparen en om
de openbare verlichting volledig te ver-led-den.


Op 30 september besliste de gemeenteraad om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen en deze uitdaging aan te gaan.

In het najaar bekijkt de gemeente op welke werven gefocust wordt en hoe de doelstellingen van het pact vertaald kunnen worden naar de gemeente.

Zo wil Sint-Gillis-Waas meer dan haar steentje bijdragen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.


Meer info:  [email protected], 0476 86 63 95