Vervoerplan De Lijn 2024

25 December 2023

Vervoerplan De Lijn 2024

Na het bekendmaken van de nieuwe vervoersplannen van De Lijn, die ingaan vanaf 6 januari 2024 kwam er uit verschillende gemeenten terechte kritiek, ook in Sint-Gillis Waas en dan vooral in Meerdonk.  

Onze schepenen Herwin De Kind en Erik Rombaut zetten in dit artikel  alles mooi op een rijtje.

 

De Vlaamse overheid heeft bij decreet het beperkte budgettaire kader basisbereikbaarheid vastgelegd, dat werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen in het Vlaamse parlement. De betrokkenheid van de gemeenten is beperkt tot deelname aan de vervoersregioraad die de geldschaarste mocht verdelen. Onze schepen voor mobiliteit Erik Rombaut, zelf een fervent fietser en busgebruiker, heeft geijverd voor het behoud van de lijnen maar dit was een gevecht tegen de bierkaai.

 

De vervoerregio Waasland had van bij aanvang een véél te klein budget, na vele jaren van kaasschaaf bezuinigingen door de Vlaamse regering. De directeur-generaal van De Lijn, An Schoubs, kapittelde onlangs de Vlaamse regering daarvoor. Resultaat was een Waas OV-voorstel-korte-termijn, met helaas voor het noorden van het Waasland heel wat onverteerbare bezuinigingen. De gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas  keurden dat plan dus slechts onder voorwaarden goed. Beide gemeenten zijn tot vandaag blijven aandringen op oplossingen voor Koewacht, Hellestraat, Meerdonk en Hulst.  Voorlopig tevergeefs, al zijn er vage voornemens op Lange Termijn.

 

In het Vlaams parlement waarschuwde Groen de meerderheid-partijen voor de afbouw van het openbaar vervoer, vooral in landelijke gemeenten, als gevolg van geld tekort. Precies dat gebeurt nu, met groeiende protesten in heel Vlaanderen, ook in Meerdonk. Meerdonk behoudt namelijk slechts enkele functionele scholierenritten in de spits, maar valt overdag én in de weekends helemaal zonder openbaar vervoer.

 

Beide gemeenten Stekene en Sint-Gillis Waas vrezen ook dat de flexbus die de belbus zal vervangen onmogelijk in staat zal zijn alle vervoervragen naar aanleiding van de vele afgeschafte busritten op te vangen.

 

Er komt in de loop van volgend jaar een evaluatie van het Wase openbaar vervoer plan. Groen kent het desastreuze resultaat daarvan nu al: een modal shift naar méér autoverkeer!

Een schande in tijden van groeiende files, verkeersonveiligheid, vervoersarmoede en klimaatverandering.

Een voorbeeld:

In de plannen die de vervoerregio Waasland (VVRW) heeft opgemaakt verdwijnt  de  buslijn 22 Sint-Niklaas-Hulst. Er wordt wel elk uur een bus voorzien van Sint-Niklaas naar De Klinge, maar die rijdt niet langer door naar Hulst, zelfs niet in de spitsuren !

Groen Sint-Gillis Waas vindt dat onaanvaardbaar en wil die busverbinding zeker behouden/herstellen. Met deze busverbinding kunnen de files op de N403 omzeild worden en kan je milieuvriendelijk gaan winkelen en horeca opzoeken in Hulst.

Omgekeerd kan deze bus dan gebruikt worden om uit Hulst naar de zorgcampus Sint-Helena, de polikliniek van VITAZ en Colruytvestiging in Sint-Gillis Waas te rijden. Vanuit Hulst zijn ook de scholen in Sint-Niklaas en ook het IC station van Sint-Niklaas goed bereikbaar (met daar onder meer om het uur ICverbindingen naar Breda, met overstap in Antwerpen). Zo wordt Zeeuwsch-Vlaanderen het snelst met de rest van Zuid-Nederland verbonden ! Maar op 6 januari 2024 is dat voorbij.

 

Dit beeld verdwijnt vanaf 6 januari 2024.

DE LIJNbus van Sint-Niklaas naar Hulst

Buslijn 22 zorgt vandaag voor een snelle en korte verbinding van het IC-station van Sint-Niklaas via Sint-Gillis Waas naar Hulst.

Maar hij verdwijnt.

 

Stop de afbraak van ons openbaar vervoer. Teken de petitie.