Deze winter planten we weer volop nieuwe bomen.

09 Februari 2024

Deze winter planten we weer volop nieuwe bomen.

Onze gemeentelijke groendienst is deze winter opnieuw volop bomen aan het aanplanten.

Dit jaar concentreren we ons op de zuidoostelijke hoek van onze gemeente (richting Vrasene en Nieuwkerken)

Onder meer langs ruilverkavelingswegen tussen Moortelweg/Samelstraat/Zijpstraat werden heel wat nieuwe Populieren, Zwarte Elzen, Esdoorns en Platanen aangeplant. 

 

Daarnaast is er een belangrijke aanplant-primeur in De Klinge:

Meer info op youtube

Op een perceel grasland, eigendom van het OCMW, werd in samenspraak met de landbouwer/pachter een dertigtal bomen aangeplant, verspreid over het hele perceel. Het is een eerste stap naar zogenaamde boslandbouw/agroforestry, op percelen eigendom van onze gemeente. Op hete zomerdagen zal het ingeschaarde vee dankbaar gebruik kunnen maken van de schaduwrijke plekken: er werden Spaanse Aak, Ruwe Berk, Walnoot, Linden en Haagbeuken aangeplant.

 

 

Zin om mee te werken aan ons "Meer dan Groen" project?