Herwin De Kind

Herwin De Kind

Herwin De Kind

Bevoegdheden als schepen:

 • omgeving
  • ruimtelijke ordening
  • omgevingsvergunningen
 • leefmilieu (met afvalbeleid)
 • klimaat (duurzaamheid en energie)
 • dierenwelzijn


Groen komt op voor een samenleving waarin ecologie, solidariteit met de kwetsbaren en sociale
gelijkheid centraal staan. We strijden hiervoor op een democratische en vreedzame wijze.
Sinds 2005 kan ik mijn steentje in de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas hiertoe bijdragen. Ik doe dit
nog steeds met veel plezier en enthousiasme.
Binnen de raad ben ik actief met tussenkomsten en eigen vragen die ik grondig voorbereid. Het is
me vanuit de oppositie gelukt om eigen voorstellen door de raad te laten goedkeuren zoals het
kenbaar maken van de vergoedingen uit mandaten, het aansluiten bij de statiegeldalliantie en de
snelheidsbeperking Zandstraat.

Als raadslid vind ik het belangrijk dat de gemeenteraad ten volle wordt gewaardeerd en optimaal bij
de beslissingen wordt betrokken. Dit is niet evident met een absolute meerderheid die de raad
eerder als een formaliteit beschouwt en niet als de plaats waar na debat een beslissing wordt
genomen.
Ondertussen heb ik een uitgebreide dossierkennis opgebouwd en inzicht gekregen in het reilen en
zeilen van de gemeenteraad en het bestuur.
Ik heb politieke en sociale wetenschappen gestudeerd, relevant voor de lokale politiek. Professioneel
was ik ambtenaar bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidsinformatie, samen met 20 collega’s.
Binnen het agentschap heb ik kennis verworven over gezondheids- en welzijnsmateries. Ook heb ik
daar het instrumentarium leren hanteren dat ook meer en meer binnen de gemeente wordt
toegepast: omgevingsanalyse, strategische planning, overheidsopdrachten, begroting, opstellen van
besluiten, ….
Sinds kort ben ik gepensioneerd waardoor ik meer tijd kan vrijmaken om me met de lokale politiek
bezig te houden, naast lezen en lanterfanten in onze tuin.
Ik ben geboren in Sint-Gillis-Waas en heb de lagere school in De Klinge gevolgd. Sinds 1993 woon ik,
samen met mijn vrouw, in de Heerweg (Sint-Pauwels). Onze 2 kinderen hebben ondertussen Gent als
woonplaats gekozen.
Na 13 jaar in de oppositie weet ik het wel zeker: het kan anders!
Vernieuwing van het beleid is nodig zodat Sint-Gillis-Waas een gemeente wordt waar jong en oud
veilig en comfortabel kunnen fietsen, met een resolute aanpak van de waterhuishouding, een
welzijnshuis dat voor iedereen openstaat, een duurzaam energiegebruik en een ruimtelijke ordening
met respect voor mens, natuur en economie.

Herwin De Kind

Schepen - Gemeenteraadslid - Bestuurslid Groen Sint-Gillis-Waas

 

Bevoegdheden als schepen:

 • omgeving
  • ruimtelijke ordening
  • omgevingsvergunningen
 • leefmilieu (met afvalbeleid)
 • klimaat (duurzaamheid en energie)
 • dierenwelzijn


Groen komt op voor een samenleving waarin ecologie, solidariteit met de kwetsbaren en sociale
gelijkheid centraal staan. We strijden hiervoor op een democratische en vreedzame wijze.
Sinds 2005 kan ik mijn steentje in de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas hiertoe bijdragen. Ik doe dit
nog steeds met veel plezier en enthousiasme.
Binnen de raad ben ik actief met tussenkomsten en eigen vragen die ik grondig voorbereid. Het is
me vanuit de oppositie gelukt om eigen voorstellen door de raad te laten goedkeuren zoals het
kenbaar maken van de vergoedingen uit mandaten, het aansluiten bij de statiegeldalliantie en de
snelheidsbeperking Zandstraat.

Als raadslid vind ik het belangrijk dat de gemeenteraad ten volle wordt gewaardeerd en optimaal bij
de beslissingen wordt betrokken. Dit is niet evident met een absolute meerderheid die de raad
eerder als een formaliteit beschouwt en niet als de plaats waar na debat een beslissing wordt
genomen.
Ondertussen heb ik een uitgebreide dossierkennis opgebouwd en inzicht gekregen in het reilen en
zeilen van de gemeenteraad en het bestuur.
Ik heb politieke en sociale wetenschappen gestudeerd, relevant voor de lokale politiek. Professioneel
was ik ambtenaar bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidsinformatie, samen met 20 collega’s.
Binnen het agentschap heb ik kennis verworven over gezondheids- en welzijnsmateries. Ook heb ik
daar het instrumentarium leren hanteren dat ook meer en meer binnen de gemeente wordt
toegepast: omgevingsanalyse, strategische planning, overheidsopdrachten, begroting, opstellen van
besluiten, ….
Sinds kort ben ik gepensioneerd waardoor ik meer tijd kan vrijmaken om me met de lokale politiek
bezig te houden, naast lezen en lanterfanten in onze tuin.
Ik ben geboren in Sint-Gillis-Waas en heb de lagere school in De Klinge gevolgd. Sinds 1993 woon ik,
samen met mijn vrouw, in de Heerweg (Sint-Pauwels). Onze 2 kinderen hebben ondertussen Gent als
woonplaats gekozen.
Na 13 jaar in de oppositie weet ik het wel zeker: het kan anders!
Vernieuwing van het beleid is nodig zodat Sint-Gillis-Waas een gemeente wordt waar jong en oud
veilig en comfortabel kunnen fietsen, met een resolute aanpak van de waterhuishouding, een
welzijnshuis dat voor iedereen openstaat, een duurzaam energiegebruik en een ruimtelijke ordening
met respect voor mens, natuur en economie.