Gemeentebelastingen verhogen doe je niet lichtzinnig

27 Januari 2019

Gemeentebelastingen verhogen doe je niet lichtzinnig

Kritiek van de oppositie op deze belastingsmaatregelen is makkelijk en gratuit, wanneer er niet bij gezegd wordt hoe het dan wel kan.  Wij nemen in deze onze verantwoordelijkheid en weten waarom.

Gemeentebelastingen actualiseren doe je niet voor het plezier.

Niemand die bezig is met politiek, vindt het leuk om meer belastingen op te leggen. Het is ook niet iets dat je lichtzinnig beslist. Al zeker niet in het begin van een legislatuur. Anderzijds betekent aan politiek doen, vaak ook door de zure appel bijten en je verantwoordelijkheid nemen. Ook al weet je dat er harde en vaak gratuite kritiek komt.

Aanslagvoet aanvullende personenbelasting (APB) in Sint-Gillis-Waas en omliggende gemeenten.

Andere Wase gemeenten als Temse, Stekene, Hamme hanteren al meer dan 10 jaar een aanslagvoet van 8%, en Sint-Niklaas zelfs 8,5%. Met haar financiële inkomsten uit havenactiviteiten kan anderzijds bv. Beveren een lage aanslagvoet van 5% hanteren.
Tot 2010 had Sint-Gillis-Waas ook een APB van 8%, waarna de belasting eerst daalde tot 7,5% en sinds 2012 tot 6,9%.

Waarom de belastingen aanpassen?

Het vorige bestuur heeft er destijds voor gekozen om vóór de verkiezingen van 2012 een laag belastingstarief in te voeren. De aanvullende personenbelasting daalde van 8 naar 6,9 %, de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1500 naar 1400.

Belastingplichtigen betaalden in onze gemeente 6 jaar lang relatief lage belastingen, en ook dit jaar blijft die 6,9% nog behouden. Maar die minderinkomsten, van jaarlijks 500.000 €,  hadden natuurlijk hun effect op de beleidsruimte en gemeentefinanciën.  Reeds enkele jaren was het voor vriend en vijand duidelijk dat dit op lange termijn niet meer houdbaar was: ofwel moest er verder bespaard worden op personeel en dienstverlening, ofwel moest er langs inkomstenzijde iets gebeuren.

Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de andere inkomstenbronnen van de gemeente. De inkomsten uit dividenden zijn grotendeels weggevallen. De federale tax shift zorgt bovendien voor meer dan €660.000 minder inkomsten tegen 2021.

Aan de uitgavenzijde blijven de dotaties aan OCMW, politie en de hulpverleningszone (brandweer) jaarlijks met 3,5 % groeien.  Een groeiritme dat niet wordt gevolgd door de inkomsten.

Als nieuw bestuur hebben we ambitie en staan we voor grote uitdagingen die we in ons bestuursakkoord hebben uitgeschreven.  
De mobiliteitsknoop rond Antwerpen en de toenemende bezorgdheid rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit zijn belangrijke redenen waarom burgers op die domeinen meer investeringen vragen. Investeren in fietsinfrastructuur, veilige wegen en oversteekplaatsen, snelheidsremmers vereist de nodige middelen. De wateroverlast van 2016, de noodzaak aan meer gescheiden rioleringen en de klimaatuitdagingen nopen ons tot extra inspanningen. We zetten in op ontharding, meer waterberging en een grote klimaatbuffer. We moeten energiewinst boeken bij openbare verlichting en gemeentegebouwen. Bovendien willen we sterk blijven inzetten op jeugd, sport en cultuur. Denk daarbij alleen al aan de renovatie van het Parochiehuis in De Klinge, de verdere ontwikkeling van recreatiezone Houtvoort én de totale make-over van het gemeentepark.

Stuk voor stuk maatregelen die de burger en de leefbaarheid in onze gemeente ten goede komen.

Dit alles maakt dat we voor een belastingsverhoging hebben gekozen.  Het alternatief  is immers de afbouw van de dienstverlening aan de burger en het afzien van noodzakelijke investeringen die de omstandigheden ons opleggen (klimaat, mobiliteit, waterbeheer, …).

De beslissing was binnen  onze groep niet  evident en we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het belastingsbeleid van de vorige meerderheid is immers mee verantwoordelijk.
Ook al ontbrak het het vorige gemeentebestuur aan voldoende politieke moed om die moeilijke knoop door te hakken, toch kunnen we niet anders dan waardering hebben voor het lef van de nieuwe CD&V-ploeg om hun belastingpolitiek nu bij te sturen. Het vraagt moed van een nieuwbakken burgemeester om zulke onpopulaire maatregelen te vragen van haar bevolking. Het toont alleszins aan dat het Maaike De Rudder menens is met de nieuwe weg die we samen willen inslaan.

Kritiek van de oppositie op deze belastingsmaatregelen is makkelijk en gratuit, wanneer er niet bij gezegd wordt hoe het dan wel kan. Enerzijds wordt er gelamenteerd dat er door het gevoerde beleid onvoldoende financiële reserves zijn, “het geld is op”  en de financiële situatie te rooskleurig werd voorgesteld, anderzijds wordt de belastingsverhoging als onverantwoord en ‘kiezersbedrog’ afgedaan en niet als deel van de oplossing aanvaard. Je kan niet op facebook en op straat onbeperkt beloftes maken, maar daar dan geen middelen tegenover zetten.  

Wij nemen in deze onze verantwoordelijkheid en weten waarom.

Tom, Herwin, Erik, Greet, Nadine.