We wensen de chaos niet te organiseren.

02 Juni 2023

We wensen de chaos niet te organiseren.

 Groen heeft steeds goed samengewerkt met zowel cd&v als Vooruit en zich loyaal opgesteld.

Met verbijstering heeft Groen SGW kennis genomen van de kartelvorming van cd&v en Vooruit richting de verkiezingen in 2024.

Groen heeft steeds goed samengewerkt met zowel cd&v als Vooruit en zich loyaal opgesteld

We zijn dan ook misnoegd  over deze gang van zaken. Vooral de houding van onze kartelpartner Vooruit  kunnen we moeilijk volgen. Temeer daar op onze vraag om terug samen een kartel te vormen we het antwoord kregen dat ze alleen een lijst zouden vormen.  Maar ook in onze coalitiepartner cd&v zijn we zwaar ontgoocheld. We werken reeds 5 jaar intensief samen en poogden steeds via compromissen en dankzij een sterk bestuursakkoord om de gemeente Sint-Gillis-Waas beter te maken.

Dit alles wijst op opportunisme en toont dat Maaike De Rudder met cd&v kiest voor het  burgemeesterschap en Vooruit voor het invullen van postjes.

Groen blijft de voortrekker van een progressief beleid in onze gemeente. Zoals de aanplant van extra bomen en bebossing, waterbeleid, ontharding, behoud open ruimte en natuur, betere fietsinfrastructuur, veilig verkeer,  ouderenzorg en sociaal beleid, …

 We wensen de chaos niet te organiseren. Wel zullen we ons de komende dagen met onze  leden beraden welke impact deze beslissing heeft op de verdere samenwerking binnen de coalitie. We kunnen niet zomaar over tot de orde van de dag.