Veetunnel Koningsdijk is geplaatst

01 Maart 2023

Veetunnel Koningsdijk is geplaatst

Koningsdijk tussen De Klinge en Kieldrecht. Nieuwe Veetunnel draagt bij aan natuur- en recreatiewaarde.

Het fietspad op de Koningsdijk verbindt de kernen van de Klinge en Nieuw-Namen/Kieldrecht. Er werd recent een veetunnel geplaatst.

De veetunnel moet zorgen voor een betere begrazing over de twee zijden van de dijk, wat de natuur ten goede komt. De Koningsdijk dateert uit 1673, en ligt net langs de huidige rijksgrens met Nederland. Daar bevindt zich de historische scheiding tussen de Staatsen en de Spaansen, gebaseerd op de posities van deze strijdende partijen aan het einde van de Tachtigjarige oorlog in 1648, en na het definitief vaststellen van de rijksgrens in 1664. Deze nieuwe dijk was bedoeld tegen mogelijke militaire overstromingen vanuit het vijandelijke noorden, en is dus geen echte inpolderingsdijk. Het uitzicht op het polderlandschap, de herinneringen aan voormalige forten en statige bomenrijen en prachtige rietkragen maken van de Koningsdijk een veelgebruikte recreatieve fietsroute. De aanleg van het fietspad in 2012, scheidde de begrazingsvakken voor koeien van elkaar, waardoor de begrazingsdruk over de twee zijdes van de dijk niet gelijk verdeeld was. Dit zorgde ervoor dat de aanwezige prachtige rietkraag aan de zuidzijde van de dijk doorheen de jaren steeds meer begraasd is, wat de natuurwaarden onder druk zet.

Omdat rietkragen bij wet beschermde vegetaties zijn, werd er recent een veetunnel geplaatst.
Koeien kunnen zo makkelijker van de ene naar de andere zijde zonder overlast voor wandelaars of fietsers te veroorzaken. Zo vermindert de begrazingsdruk op de rietkraag wat van belang is voor het herstel ervan. De veetunnel werd geplaatst ter hoogte van een bestaande dijkdepressie, waar het fietspad een duik maakte. Het plaatsen van de veetunnel werd ook aangegrepen om het historische
dijklichaam in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Ook het fietspad is opnieuw hersteld. Binnenkort wordt een infopaneel geplaatst voor de recreanten en natuurliefhebbers en wordt het project ingehuldigd.

Werkzaamheden: 

De werkzaamheden zijn gestart met de uitbraak van het fietspad op 15 februari. Afronding van de werken is op 27 februari gebeurd. Het fietspad is terug geopend op 28 februari.

Partners:

De optimalisatie van de Koningsdijk komt voort uit een samenwerkingovereenkomst tussen Polder Land van Waas, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Sint-Gillis-Waas, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), EGTS Linieland van Waas en Hulst, Natuurpunt Waasland Kern Noord en
de pachtende landbouwer.

 

De veetunnel werd geplaatst, hoog op de dijk net onder het fietspad.
Het dijklichaam werd hersteld in de historische toestand van na de aanleg in 1673
Het fietspad is opnieuw te gebruiken vanaf 28 februari.

 

Zin om mee aan de kar te trekken?