Vasthouden hemelwater

11 December 2023

Vasthouden hemelwater

De gemeente werkt verder aan een klimaatbestendig waterbeheer.

Het deel van de  ‘Hoge Landen’ omheen de Klokputweg in Sint-Gillis Waas tussen Heerweg/Grouwesteen/sHondstraat en Bunderstraat is erg droogtegevoelig. De laatste droge/hete zomers trad er nogal wat landbouwschade op.

De gemeente onderzocht de mogelijkheden om in  dit landbouwgebied meer hemelwater vast te houden door middel van stuwtjes en schotten. Doel is om winterse neerslag langer vast te houden voor gebruik in de zomer én voor het verhogen van de lokale grondwatertafel. Bovendien kan hiermee de snelle afstroom van het water naar de Loeverbeek worden beperkt, om overstromingen in de benedenloop (Tybaertstraat) te helpen voorkomen.

De studie werd voorgesteld door de gemeente in samenwerking met Boeren-natuur op 28 november aan de lokale bewoners en landbouwers, in de bibzaal.

Info Landbouwlabo

Er werd aan hen gevraagd om in een verdere fase in overleg te gaan met de gemeente om op boerderij- en perceel niveau de zeer lokale kansen, mogelijkheden en beperkingen ter plaatse te bespreken, om zo tot een gedragen totaalplan te komen.

Ons Laatste Nieuws

Instagram

Facebook