Uitbreiding kippenbedrijf veroorzaakt heel wat protest

23 April 2016

Uitbreiding kippenbedrijf veroorzaakt heel wat protest

 Op zo'n industriêle schaal aan landbouw doen in een kwetsbaar polder- en krekengebied roept veel vragen op.  

Met zijn 200.000 slachtkippen is het kippenbedrijf in de Eeckbergstraat wellicht de grootste slachtkippenkwekerij van Oost-Vlaanderen. Het schepencollege bracht terecht een negatief advies uit tegen een nieuwe geplande uitbreiding met nog eens 20.000 kippen. Ook de provinciale administratie had bezwaren maar toch vergunde de Bestendige Deputatie de geplande uitbreiding.

Omwonenden die klagen over visuele en geurhinder, verkeersoverlast, maar ook milieuvereningen ABLLO en Natuurpunt, én het gemeentebestuur stappen nu naar de Raad van State om dit besluit aan te vechten. Groen steunt deze procedure.