Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde sport-, jeugd- en recreatieve infrastructuur

27 November 2023

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde sport-, jeugd- en recreatieve infrastructuur

Een RUP kan de bestemming wijzigen en een oplossing bieden.

Op voorstel van Groen schepen Herwin De Kind werd op de gemeenteraad van 23 november het bestek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor de ontwikkeling van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde sport-, jeugd- en recreatieve infrastructuur.

Een hele mond vol maar belangrijk.

Een aantal verenigingen in onze gemeente organiseren hun activiteiten op plaatsen die niet in overeenstemming zijn met de bestemming volgens het gewestplan. Sport in landbouwgebied kan in principe niet. Deze zonevreemdheid beperkt de mogelijkheden: infrastructuurwerken die vergunningplicht zijn kunnen niet worden vergund.

Een RUP kan de bestemming wijzigen en een oplossing bieden. Dit moet site per site onderzocht worden. Er zijn 16 sites in de opdracht opgenomen. Het is niet zeker dat voor elke vereniging een oplossing kan worden gevonden. We voorzien een periode van 2 jaar om dit proces af te werken. Het biedt de verenigingen alleszins een perspectief voor het veiligstellen van ontwikkelingsmogelijkheden van de vereniging en hun activiteiten.

 

Zin om mee aan de kar te trekken?