Het onthardingsproject Het Kompas is nagenoeg afgewerkt

27 Augustus 2023

Het onthardingsproject Het Kompas is nagenoeg afgewerkt

In het winterhalfjaar volgen nog een aantal aanplantingen.

 

Het onthardingsproject ‘veilige schoolomgeving gemeentelijke school het Kompas’ is nagenoeg afgerond.

De versteende, water-ondoorlaatbare en zeer onveilige parkeerzone wordt omgevormd tot een nieuwe groene long in onze gemeente.

Dit onthardingsproject draagt bovendien ook bij aan de strijd tegen wateroverlast in deze wijk.

Er werden daartoe een aantal wadi’s voorzien om hemelwater uit de riolen te houden.

In het winterhalfjaar volgen nog een aantal aanplantingen.

Zitelementen nodigen uit tot verpozen.


Geniet ervan !

Meer foto's op onze facebookpagina.

 

Het project wordt gefinancierd door de gemeente, en deels gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (veiliger schoolomgevingen)

Wil je zelf ook tegelwippen in je tuin?

Kijk dan op: Zelf tegelwippen