Gemeente Sint-Gillis-Waas financiert omheining Klingse Warande

19 September 2023

Gemeente Sint-Gillis-Waas financiert omheining Klingse Warande

Eind 2021 kende de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas een gift van €10.000 toe aan Natuurpunt voor de plaatsing van een omheining rond de Klingse Warande. 

Een natuurliefhebber schonk dit 12,5 ha groot gebied op de grens met Nederland begin 2021 aan Natuurpunt. Voor het beheer ervan koos het nieuwe opgerichte beheerteam voor extensieve begrazing. Zo werden natuurbeheer en landbouw verzoend in overeenstemming met de bestemming als agrarisch gebied op het gewestplan. De professionele terreinploeg van Natuurpunt plaatste een stevige draad en toegangspoorten. Vanaf half juni graasden er twaalf runderen van een landbouwer. Begrazing biedt het voordeel dat de dieren goeddeels voor het onderhoud zorgen. Afhankelijk van het aantal koeien en de duur van de begrazing geven de grazers vorm aan het landschap, kunnen er al dan niet struiken en bomen opschieten, zijn er bijna het hele jaar door bloeiende planten te vinden en kunnen dieren zicht optimaal aanpassen. Ook de toegankelijkheid is verzekerd. Dat was ook één van de doelstellingen voor het gebied: vrije toegang voor wandelaars zonder dat het terrein overrompeld wordt door ongewenste recreatie.
De bevindingen na een half jaar inscharen van koeien zijn veelbelovend. Buiten de nog talrijk aanwezige ruigteplanten op de voormalige akkerpercelen zoals Jacobskruiskruid en Speerdistel, die dan weer goed zijn voor veel insecten, vonden natuurliefhebbers al heel wat soorten van schralere zandgronden. Zandblauwtje, Vroege haver, Muizenoor, Hazenpootje, Schapenzuring e.a. doen de beheerders reeds uitkijken naar volgend groeiseizoen.
En hopelijk zullen Ransuil en Sperwer weer broeden in de kleine bosjes in het gebied. De bewoners van de omliggende wijken zullenbegin mei alvast kunnen genieten van de bloei van de talrijke gekiemde bremstruiken. De Klinge heeft er een mooi natuurgebied bij mede de milde steun van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Artikel overgenomen uit: Natuur.Link van April/Mei/juni 2022
Geschreven door Jan Dhollander.

#groensintgilliswaas #natuurpunt