Klimaatmars 2023

04 December 2023

Klimaatmars 2023

De klimaatmars van 2023 is niet alleen een oproep tot actie, het is een uitnodiging om gezamenlijk een toekomst te creëren waarin niemand wordt achtergelaten, waar duurzaamheid hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid, en waar we samen vooruitgaan naar een wereld die we trots kunnen doorgeven aan de volgende generaties.  

Beste medeactivisten,

Tijdens de klimaatmars in Brussel in 2023, omarmden we niet alleen de dringende roep om klimaatactie, maar ook de unieke kans om een progressieve visie te promoten die verder gaat dan slechts het verminderen van broeikasgassen. Onze strijd voor het klimaat is tegelijkertijd een strijd voor rechtvaardigheid, gelijkheid en een duurzame toekomst voor iedereen.

In plaats van simpelweg te pleiten voor technologische oplossingen, willen we een aanpak bevorderen die sociale rechtvaardigheid in het hart van de klimaatagenda plaatst. Dit betekent dat we niet alleen de gevolgen van klimaatverandering willen aanpakken, maar ook de diepere oorzaken van ongelijkheid en milieubederf.

 

We pleiten voor een rechtvaardige transitie naar een groene economie, waarbij niemand wordt achtergelaten. Dat betekent investeren in omscholing en nieuwe banen in duurzame sectoren, met speciale aandacht voor de gemeenschappen die het meest worden getroffen door de overgang. We eisen dat klimaatactie niet leidt tot werkloosheid, maar juist tot een inclusieve economie.

Bovendien moeten we erkennen dat de lasten van klimaatverandering ongelijk zijn verdeeld. Gemeenschappen die het minst hebben bijgedragen aan de uitstoot, worden het hardst getroffen. Onze visie omvat het versterken van veerkrachtige gemeenschappen, waarbij we de impact van klimaatverandering verminderen door te investeren in lokale initiatieven, hernieuwbare energiebronnen en het behoud van biodiversiteit.

De klimaatmars van 2023 is niet alleen een oproep tot actie; het is een uitnodiging om gezamenlijk een toekomst te creëren waarin niemand wordt achtergelaten, waar duurzaamheid hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid, en waar we samen vooruitgaan naar een wereld die we trots kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Laten we samen opstaan, onze stemmen verenigen en de weg naar een progressieve, rechtvaardige en duurzame toekomst plaveien.

Met vastberadenheid,

Groen Sint-Gillis-Waas

Ik wil meedoen.