Klimaatbestendig waterbeheer

08 December 2023

Klimaatbestendig waterbeheer

De gemeente Sint-Gillis werkt verder aan een klimaatbestendig waterbeheer.

Op maandag 13 november werd een infovergadering georganiseerd in de school Kompas over de nieuwe bufferbekkens (wadi’s) die de gemeente samen met Riopact en Aquafin wenst aan te leggen. Buurtbewoners konden zich informeren, vragen stellen en suggesties doen over de technische aspecten aan de specialisten die de plannen hebben voorgesteld.

 

Na de herinrichting van twee groene pleintjes in de Raymond Smetstraat in de Pompstraat ter hoogte van de Gaversstraat, zullen ze bij hevige regenval dienen als een infiltratiebekken, waardoor het regenwater wordt opgevangen en het rioleringsstelsel in de omliggende straten minder wordt belast. De gemeenteraad keurde het bestek voor de uitvoering van deze werkzaamheden aan twee bufferbekkens eind september goed. 

 

Info Website gemeente SGW

 

Ons Laatste Nieuws