Beleidsvisie Meergezinswoningen SGW

03 Oktober 2023

Beleidsvisie Meergezinswoningen SGW

Interview meergezinswoningen met Herwin De Kind

 

De beleidsvisie werd op 31 augustus 2023 goedgekeurd. Nu dient ze als een belangrijk instrument om aanvragen voor meergezinswoningen te beoordelen en om de eigenheid van Sint-Gillis-Waas als mooie, landelijke woongemeente te vrijwaren.

We hadden hierover een korte babbel met Herwin De Kind 

Herwin is van Groen en eerste schepen.

Bevoegdheden:

  • Omgeving
    • Ruimtelijke Ordening
    • Omgevingsvergunningen
  • Leefmilieu (met Afvalbeleid)
  • Klimaat (Duurzaamheid en Energie)
  • Dierenwelzijn   
Beleidsvisie digitaal inkijken.