Huiszwaluwenkolonie

28 November 2023

Huiszwaluwenkolonie

Huiszwaluwkolonie in de Stationstraat

Natuurpunt heeft de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van de kolonie huiszwaluwen in de Stationsstraat.
De gemeente SGW heeft vervolgens met de provincie Oost Vlaanderen en het regionaal landschap ScheldeDurme de administratieve en financiële weg vrij gemaakt voor de plaatsing van de zwaluwtil.
Huiszwaluwkolonie in de Stationstraat
Uit cijfers blijkt dat het aantal zwaluwen in Vlaanderen sterk afneemt. Daar zijn verschillende oorzaken voor: afnemend insectenaanbod, meer droogte in de lente en daardoor het gebrek aan modder (het bouwmateriaal voor het nest) en ook de afname van geschikte broedlocaties.
In de Stationstraat huist nog één van de weinige huiszwaluwkolonies in de gemeente. Om deze kolonie te ondersteunen en te versterken, plaatst de gemeente nu een zwaluwtil. Dat is een kunstmatige nestgelegenheid. Het bestaat uit een paal met bovenaan een aantal overhangende schijven, waartegen de kunstnesten zijn aangebracht. Bovendien is er ruimte voor de aanmaak van eigen moddernesten.
Attractie:
Tot slot is een de zwaluwtil ook een leuke attractie voor de gebruikers van het nabijgelegen fietspad, voor bezoekers van GC De Route en voor de jeugdbewegingen met lokalen in de buurt.
Zin om samen met ons aan de kar te trekken?