De Lijn blijft busverbinding tussen De Klinge/Meerdonk en Beveren verzorgen

26 Augustus 2023

De Lijn blijft busverbinding tussen De Klinge/Meerdonk en Beveren verzorgen

Ook schepen van Mobiliteit ErikRombaut uitte zijn tevredenheid over het behoud van de busverbinding: "De dreiging van het wegvallen van deze verbinding heeft ons gemotiveerd om op zoek te gaan naar oplossingen.We zijn tevreden om te kunnen aankondigen dat het scholierenvervoer tussen DeKlinge/Meerdonk en Beveren gegarandeerd blijft.”

Sint-Gillis-Waas, 25 augustus 2023


De Lijn zal dan toch instaan voor de rechtstreekse busverbinding tussen De Klinge/Meerdonk en de markt van Beveren. Eerder had De Lijn aangegeven deze verbinding niet meer te kunnen onderhouden. Na een aanbesteding, waarbij zowel
private busbedrijven als De Lijn zelf een offerte indienden, is overeengekomen dat De Lijn deze cruciale route zal blijven verzorgen.


Eerder liet De Lijn weten niet meer te kunnen instaan voor de rechtstreekse busverbinding tussen De Klinge/Meerdonk en de markt van Beveren, met het oog op het scholierenvervoer. Deze busverbinding kwam er nadat het GTI Beveren in 2020 besliste om te stoppen met het
eigen leerlingenvervoer. De jongste twee schooljaren betaalde de gemeente Sint-Gillis-Waas 9/10 van de kosten van de busverbinding die door De Lijn verzekerd werd.


Door de beslissing van De Lijn dreigde een 50-tal scholieren in de problemen te komen. Daarom ging de gemeente via een aanbesteding op zoek naar een privaat busbedrijf dat deze verbinding – op kosten van de gemeente – wilde verder zetten.
In laatste instantie diende ook De Lijn een offerte in. Tegen een (voordelige) dagprijs is de vervoersmaatschappij bereid om de busverbinding te blijven verzekeren, volgens dezelfde dienstregeling als het vorige schooljaar. De Lijn zou deze busverbinding gratis aanbieden
maar dit wordt volgende week samen met verdere modaliteiten nog gecommuniceerd door De Lijn.


“We zijn blij en opgelucht dat De Lijn haar verantwoordelijkheid neemt en de directe busverbinding tussen De Klinge/Meerdonk en de markt van Beveren in stand zal houden. Ik dank De Lijn voor haar bereidwilligheid. Maar dit is vooral goed nieuws voor de scholieren en
hun ouders die zich geen zorgen meer hoeven te maken over het vervoer van en naar hun school in Beveren. We stellen alles in het werk om hen daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen," zegt burgemeester Maaike De Rudder.

Ook schepen van Mobiliteit Erik
Rombaut uitte zijn tevredenheid over het behoud van de busverbinding: "De dreiging van het
wegvallen van deze verbinding heeft ons gemotiveerd om op zoek te gaan naar oplossingen.
We zijn tevreden om te kunnen aankondigen dat het scholierenvervoer tussen De
Klinge/Meerdonk en Beveren gegarandeerd blijft.”

 

Artikel hln