Sint-Gillis-Waas krijgt betere fietsinfrastructuur op belangrijke verbindingsweg

21 Augustus 2023

 Sint-Gillis-Waas krijgt betere fietsinfrastructuur op belangrijke verbindingsweg

In en rond de Sint-Niklaasstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en het verouderde betonnen wegdek maakt er plaats voor een nieuwe asfaltbaan met bredere voet-en dubbelrichtingsfietspaden.

De werken in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas zijn woensdagochtend uit de startblokken geschoten. De belangrijke verbindingsweg krijgt een nieuw wegdek en rioleringsstelsel en wordt tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor het verkeer. De werken zullen langer dan anderhalf jaar duren en moeten tegen de paasvakantie in 2025 afgerond zijn.

In en rond de Sint-Niklaasstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en het verouderde betonnen wegdek maakt er plaats voor een nieuwe asfaltbaan met bredere voet-en dubbelrichtingsfietspaden.

“Zo wordt er een ruime en veilige strook gecreëerd voor het trage verkeer die op een groot deel door groen gescheiden is van de rijbaan”, vertelt schepen voor Mobiliteit Erik Rombaut (Groen). “We willen door deze werken de toestand in onze waterlopen drastisch verbeteren en maken van de gelegenheid gebruik om ook de verkeersveiligheid op de belangrijke route bij te schaven.”

De werkzaamheden worden onderverdeeld in acht verschillende fases waarbij er telkens in twee werkingsgebieden wordt gewerkt. “Op die manier wordt de totale duur van werken drastisch ingekort, maar is er uiteraard hinder op meerdere plaatsen tegelijk in de werfzone”.

Leefbaarheid garanderen

“Er gaan met dit project heel wat uitdagingen gepaard op het vlak van bereikbaarheid. Doorgaand verkeer is niet mogelijk in de Sint-Niklaasstraat, waardoor we door middel van duidelijke omleidingsroutes de leefbaarheid in het centrum en omliggende straten proberen te garanderen. Onder meer de Gaversstraat en een deel van de Pompstraat worden enkele richting. De omleidingen blijven ook gedurende het gehele traject van kracht.”

Ook voor de handelaars in de gemeente ligt een uitgewerkt plan klaar. “We werken met verschillende handelzones die visueel duidelijk zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld om zo inwoners en klanten naar de juiste zone te loodsen”.

Automaat plaatsen

“Handelaars die een kraam of automaat willen plaatsen op openbaar domein, zullen dat tijdens de werken ook kosteloos kunnen doen. De werken zullen in totaal zo'n 21 maanden in beslag nemen en zouden tegen de paasvakantie van 2025 afgewerkt moeten zijn. De totale kost van het project komt neer op ruim 11 miljoen euro, waarvan de gemeente 2,5 miljoen euro voor haar rekening neemt.”

Er wordt ook voorzien in drie tijdelijke bushaltes aan de Shondstraat, Pompstraat en Heerweg waarbij ook telkens extra fietsenstallingen worden neergepoot.

De gemeente wil haar inwoners op de hoogte houden van de vooruitgang van de ingrijpende werkzaamheden en roept op om in te schrijven op de nieuwsbrief van de gemeente. “Ook door de infozuil aan het Administratief en Bestuurscentrum en via sociale media zorgen we regelmatig voor de nodige stand van zaken”.

Bekijk alle verkeersmaatregelen en alle nodige info over deze werken op onze projectpagina.