Nieuw zebrapad Zandstraat.

04 December 2020

Nieuw zebrapad Zandstraat.

Sint-Gillis-Waas, 3 december 2020 Goed nieuws voor de verkeersveiligheid in Sint-Pauwels: het Agentschap Wegen enVerkeer stemde in met de aanleg van een nieuw zebrapad op de N403, aan hetkruispunt van de Collemanstraat met de Zandstraat. “Na een ongeval met een voetganger op die plaats kwam de vraag naar een zebrapad”,zegt burgemeester Maaike De Rudder. Samen met de schepen van Mobiliteit Erik Rombautheeft de burgemeester dit aangekaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer en hebben zeaangedrongen voor de aanleg van een zebrapad aan het kruispunt van de Zandstraat metde Collemanstraat. Aan het kruispunt bevinden zich ook de haltes van de Lijn van en naarSint-Niklaas waardoor er heel wat oversteekbewegingen zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde zich vragen bij de verkeersveiligheid van eenzebrapad op dit kaarsrechte deel van de N403. Omdat in deze zone een snelheidsbeperkingvan 50 km/uur geldt, kwam het Agentschap Wegen en Verkeer toch tegemoet aan hetverzoek van de gemeente. Het nieuwe zebrapad wordt aangelegd net voorbij het kruispunt inde richting van Sint-Pauwels. De gemeente legt zelf ook een zebrapad aan in deCollemanstraat. "Bij de later geplande heraanleg van de Zandstraat wordt dit kruispunt volledig vernieuwd,inclusief de aanleg van een middenberm”, zegt schepen Rombaut. De gemeente is tevredendat de inwoners niet moeten wachten op deze investeringen en dat de verkeersveiligheid opkorte termijn kan verbeteren. In optimale omstandigheden voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer nog deze winter hetnieuwe zebrapad. De politiezone Waasland-Noord zal regelmatig snelheidscontrolesuitvoeren in deze omgeving.   Meer info:  Erik Rombaut – schepen van Mobiliteit [email protected]   Meer nieuws: Groen in Sint-Gillis-Waas.