Waterpeilen in onze gemeente.

07 Oktober 2020

Waterpeilen in onze gemeente.

Waterpeilen in onze gemeente.

Schepen Erik Rombaut volgt het op.


De neerslag in het Waasland in september 2020 is een schoolvoorbeeld van de
klimaatveranderingen.


Neerslag in onze gemeente:

Van 01 september t.e.m. 24 september 2020 1 mm/m² 

Van 24 september t.e.m. 30 september 2020 109 mm/m²

Van 25 september t.e.m. 26 september 2020 70 mm/m²


Gemiddeld viel er in Sint-Gillis-Waas in de maand september 79,1 mm neerslag. We hielden
rekening met een historisch lage neerslag. Ten zuiden van de N49 (Expresweg) droogden
waterlopen op, maar op 25 september keerde de situatie. In totaal viel er deze maand 110
mm/m² neerslag, ruim 30 mm/m² meer dan het langjarig gemiddelde.


De aanhoudende regen en de waterpeilen in waterlopen volgden we de voorbije week
nauwgezet op. Cruciale punten werden preventief gecontroleerd en realtimedata
geïnterpreteerd. Nergens in de gemeente stegen waterpeilen tot gevaarlijke of kritieke
niveaus.


De relatief sterke stijging van waterpeilen was niet het gevolg van een te beperkte
waterafvoer naar de Schelde. Ondanks de verhoogde eb- en vloedstanden op 25 en 26
september, steeg het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen ter hoogte van Vrasene
niet. Wat opvalt is de stijging van het waterpeil in Sint-Gillis-Waas (grafiek in bijlage: blauwe
lijn) ten opzicht van het waterpeil in Vrasene (grafiek in bijlage: oranje lijn). Het verval tussen
de twee punten vermeerderde met ruim 1,3 meter.

Watergang der Hoge Landen – grafiek waterstanden © Martin Lelie


Het sterk stijgen van waterpeilen is het gevolg van een combinatie van nog aanwezige
rietbegroeiing en een te klein doorstroomprofiel van de Watergang der Hoge Landen. De
tragere daling van het waterpeil bevestigt dit.
De jaarlijkse maaiwerkzaamheden in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen en de
polder Land van Waas startten halfweg september. De gemeente dringt aan op een spoedig
onderhoud.

Watergang der Hoge Landen – rietbegroeiing belemmert doorstromen water
(10-08-2020) © Martin Lelie


Ondertussen staan de grachten en sloten in het buitengebied nog steeds helemaal droog,
want het landbouwgebied slorpt al het regenwater gretig op na de uitzonderlijke droogte. Dat
betekent dat het overvloedige water in de watergangen en grotere beken voorlopig
uitsluitend afkomstig is van de verharde ondoorlatende oppervlakten (asfalt, beton, daken,
wegen, parkeerterreinen...).


Meer info: Erik Rombaut

0486 05 26 34

Foto bovenaan in bericht: pompgemaal Loeverbeek (26-09-2020)
© Martin Lelie