Beperken risico's wateroverlast Doornstraat/Sint-Niklaasstraat.

13 November 2022

Beperken risico's wateroverlast Doornstraat/Sint-Niklaasstraat.

Ook onze gemeente kampt steeds meer met de gevolgen van klimaatverandering: vorig jaar ernstige overstromingen, dit jaar opnieuw een kurkdroge zomer. De afgelopen jaren is hard gestudeerd op mogelijke oplossingen. Hieronder worden alvast twee belangrijke puzzelstukken geschetst die de groeiende problemen in onze gemeente kunnen milderen.      

  1. Wijziging afwatering ‘waterloop 23’ beperkt risico’s op wateroverlast in de Doornstraat/Sint-Niklaasstraat

 

Sinds 1996 zijn er vanuit waterloop 23 terugkerende overstromingen: in de Doornstraat en in de Sint-Niklaasstraat stroomt water op straat en in woningen. Om het risico op wateroverlast tot een minimum te beperken, zijn aanpassingen in het watersysteem noodzakelijk, zeker in het licht van de klimaatverandering.

De gemeente heeft daarom beslist om de waterloop 23 ten zuiden van de Doornstraat in oostelijke richting af te buigen naar de Blokstraatbeek. De waterloop kruist dan de Sint-Niklaasstraat t.h.v. huisnummer 92/103. Bovendien wordt er een nieuw buffer- of infiltratiebekken aangelegd, net ten westen van de Sint-Niklaasstraat om het water zoveel mogelijk vast te houden, in de grond te laten infiltreren en indien nodig in tijd vertraagd af te voeren. Dit bufferbekken wordt natuurvriendelijk ingericht. Vandaag sluiten op verschillende plaatsen nog grachten aan op de vuilwaterriolering in de Doornstraat. Door deze af te koppelen en aan te sluiten op de nieuwe bedding van de waterloop 23 en op het nieuwe bufferbekken, vermindert de instroom van proper water in de vuilwaterriolering van de Doornstraat.

 

De werken worden verder voorbereid door Aquafin, Riopact en de gemeente. De start van de werken is voorzien voor eind 2023. De kosten worden geraamd op 808.000 euro (excl. BTW en grondverwerving).

2.Nieuw geplande noodoverloop aan de watergang van de Hoge Landen beperkt overstromingsrisico’s in vallei Loeverbeek en Blokstraatbeek

 

Hoge waterstanden in de watergang van de Hoge Landen verhinderen soms de afvoer van water uit de Loeverbeek en de Blokstraatbeek, waardoor in die beekvalleien soms overstromingen plaatsvinden in bijvoorbeeld Tybaertstraat en in het centrum van onze gemeente.

De laatste hand wordt nu gelegd door het provinciebestuur en gemeentebestuur aan plannen om een nieuwe verbindingswaterloop te bouwen in de Watergang der Hoge Landen ter hoogte van de Reepstraat, naar de Broekwatergang/kreken doorheen de polders richting Verrebroek en Schelde.  Bovendien neemt de provincie ook maatregelen ter hoogte van Vrasene om de waterpeilen in de Watergang van de Hoge Landen onder controle te houden. Op 22 november worden deze plannen op een informatievergadering voorgesteld aan het publiek.