Voorstel van Groen voor Co2 reductie wordt niet gevolgd

09 Juli 2015

Voorstel van Groen voor Co2 reductie wordt niet gevolgd

Groen Sint-Gillis-Waas steunt het project Waasland Klimaatland ten volle maar is zeer benieuwd wat hierover concreet op tafel gaat komen. 

Op de commissievergadering van 30/06 stelde de gemeente voor om een deel van de dividenden, die ze ontvangen hebben uit aandelen in windenergie van Electrabel Green Projects Flanders Wind Werkt Echt (EGPF WWE), uit te keren aan 19 verenigingen om hun energiefactuur van 2014 te dekken. Dit ter compensatie voor de bewoners die overlast ondervinden van windmolens op eigen grondgebied.Herwin De Kind en Tom Ruts stelden dan ook voor om in het kader van het project Waasland Klimaatland dit te koppelen aan bepaalde voorwaarden om onze CO2-uitstoot in de gemeente te doen dalen.

Concreet zouden alle verenigingen voortaan enkel groene stroom mogen gebruiken en wordt er in de toekomst met de subsidie werk gemaakt van een gunstiger E-peil van de gebouwen waarover de verenigingen beschikken.

Dit voorstel werd positief ontvangen in de commissievergadering. Het voorstel van de meerderheid op de gemeenteraad was echter een andere versie: er moet pas tegen eind 2016 worden overgeschakeld naar groene stroom. Deze afgezwakte versie kan Groen SGW niet volgen, Waarom zo lang wachten om over te schakelen naar groene energie?