Vernieuwen fietspad Klingedijkstraat.

04 Oktober 2021

Vernieuwen fietspad Klingedijkstraat.

Schepen RombautVernieuwen fietspad Klingedijkstraat.

In de loop van 2022 vernieuwt de provincie de fietssnelweg tussen de E34 en de Nederlandse
grens.

Dat zal onvermijdelijk aanleiding geven tot plaatselijke omleidingen voor het
fietsverkeer. Alle fietsverkeer zal zich enige tijd over gedeelten van de Klingedijkstraat en
Kluizendijkstraat moeten verplaatsen. Vandaar dat de gemeente alles in het werk stelt om dit
zo veilig mogelijk te laten gebeuren.


Er is nog een oud gedeelte van het fietspad dat moet vernieuwd worden van net voor
Klingedijkstraat 104 tot aan de fietssuggestiestrook t.h.v. het kruispunt met de Veldstraat. Het
is te smal en in zeer slechte staat.


De gemeente maakt middelen vrij om dit bestaande, oude fietspad uit te breken en opnieuw
aan te leggen in rode beton, naar analogie en aansluitend met de rest van het fietspad, dat al
eerder werd vernieuwd. De maatregelen om de snelheid van het autoverkeer ter hoogte van
de woonkern ‘Het Kalf’ te verminderen, passen ook in dit kader.


Meer info:  [email protected], 0486 05 26 34