Verkeersveiligheid Voshoek

21 Maart 2020

Verkeersveiligheid Voshoek

Schepen van Mobiliteit Erik Rombaut (Groen-SP.A) De gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren slaan de handen in elkaar om de verkeersveiligheid in Vosstraat, Klein Laarstraat en de dwarsstraten Botermelkstraat, Voshoek en Laarstraat te verbeteren.    

 

“Na diverse recente ongevallen met zwaargewonden op het kruispunt, maakten we een mobiliteitsplan met verschillende actiepunten op”, zegt schepen van Mobiliteit Erik Rombaut (Groen-SP.A). “De concrete maatregelen bouwen deels verder op de al bestaande verkeersingrepen, maar zijn nu nog meer verfijnd. Er komen circulatiemaatregelen, zoals een doorgangsverbod om het sluipverkeer in Voshoek, Botermelkstraat, Duikeldam, Braderik en Lammerstraat te vermijden. Plaatselijk verkeer voor inwoners en bezoekers is uiteraard wel toegelaten. Het verkeer dat niet in de buurt moet zijn, rijdt rond via de Turkeyenstraat en de Hogewatergangweg. Het doorgaand verkeer wordt op die manier via de best uitgeruste wegen naar zijn bestemming gevoerd. Daarnaast houden we de fietsverbinding aan de Watergang der Hoge Landen in Braderik verkeersluw. Er zijn plannen om deze fietssnelweg te versterken en te verbinden.”

Erik licht verder toe: “Ten tweede richten we kruispunten anders in. In alle dwarsstraten langs de voorrangsweg Vosstraat brengen we een stopbord en -streep aan. Ten derde verlagen we de maximale toegelaten snelheid in de Vosstraat naar 50 km/u. Dit snelheidsregime loopt over een afstand van 250 meter door in de Klein Laarstraat. Ten slotte vergroten we de zichtbaarheid van het kruispunt Vosstraat-Voshoek-Laarstraat en Klein Laarstraat met een beter verlichtingsconcept qua aard, sterkte en kleur. Met deze maatregelen maken we het gevaarlijk verkeerspunt zo conflictvrij mogelijk.”