Verhuis van school Eeckberger naar kerkplein ’t Kalf

16 September 2012

Verhuis van school Eeckberger naar kerkplein ’t Kalf

GROEN gemeenteraadslid Tom Ruts plaatste dit dossier op de agenda van de gemeenteraad van 6 september 2012 en stelde verbijsterd vast dat het gemeentebestuur zich afzijdig wil houden. 

Je kan als gemeente toch niet zomaar een heel plein opgeven. GROEN stelde voor om een deel van het plein in publiek bezit te nemen om zo enkele functies te redden. In juni maakte het schoolbestuur haar plannen bekend voor de bouw van een nieuwe school op het kerkplein van het Kalf. Dit veronderstelt de afbraak van de kerk en het verdwijnen van kerkplein, parking, speelterrein. De buurt werd ingelicht via een druk bijgewoonde informatievergadering. Bij de omwonenden leven echter nog veel vragen en verzuchtingen, ook al is iedereen het erover eens dat de school dringend toe is aan vernieuwing.

Een 40-tal buurtbewoners tekenden in juni reeds een petitie van Leen Meuleman en Tom Ruts, waarin we de school vroegen om voldoende parking te behouden, een semi-publiek speelterrein te voorzien en de ingang naar de tuin van de omwonenden te vrijwaren. GROEN wil nu verder gaan en ziet in de geplande verhuis een mooie gelegenheid om een nieuw plein uit te tekenen waar zowel de school als de gemeente enkele functies kunnen creëren. Het laconiek antwoord van de burgemeester is wraakroepend, want zo teken je voor het verdwijnen van een heel plein.

Tom Ruts: "wij steunen de bouw van een nieuwe school: er is plaatstekort en de gebouwen zijn verouderd! De verhuis naar het kerkplein levert echter ook problemen op. Waarom slaan schoolbestuur en gemeente de handen niet in elkaar om er een gezamenlijk project van te maken?! Als de gemeente aan de kant blijft staan verdwijnt niet alleen de kerk, maar ook de open ruimte, het speelterrein en de parking. Met een simpel 'wij moeien ons niet' probeerde burgemeester Audenaert er zich op de gemeenteraad vanaf te maken. GROEN vindt dat de gemeente een deel van het kerkplein moet vrijwaren door het in publiek bezit te nemen. Het kerkplein is groot genoeg om er een mooi gezamenlijk initiatief te ontwikkelen waar zowel de schoolkinderen, buurtbewoners en bezoekers baat bij hebben!"