Sp.a en Groen trekken opnieuw samen aan de kar!

29 Maart 2012

Sp.a en Groen trekken opnieuw samen aan de kar!

Vanuit onze bekommernis om in Sint-Gillis-Waas een sterke progressieve klok te laten klinken, hebben Groen en sp.a beslist om ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 een gezamenlijke lijst te vormen.  

We willen samen voor onze gemeente een alternatief en ten minste een aanvulling bieden voor het huidige beleid. Prioritair zijn aandacht voor sociale noden, duurzaam energiezuinig wonen, verkeersveiligheid, transparantie in het beleid en respect voor milieu en natuur. Sp.a en Groen denken de beste kaarten te kunnen voorleggen voor al deze aspecten, met een visie geïnspireerd vanuit toekomstige mogelijkheden, ver van een eng nationalistische achtergrond of een louter economisch denken. Evenwichtige lijstGroen en sp.a kozen ervoor om een evenwichtige lijst samen te stellen met elk 12 kandidaten. Op die manier trekken we de lijn verder van 6 jaar geleden. Toch is er ook een en ander veranderd. Sp.a trekt de lijst met uittredend gemeenteraadslid Katja Daman (sp.a). Dan volgen de huidige raadsleden van Groen: Herwin De Kind en Tom Ruts. Lijstduwer wordt ervaren rot en ocmw-boegbeeld Benny Westerlinck (sp.a). Andere opvallende kandidaten:

* Jurist Jasper D'Hooghe (sp.a): actief in de jeugdbeweging, voorzitter van de jeugdraad.

* Bioloog Erik Rombaut (Groen): docent bij Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, secretaris ABLLO.

De lijstsamenstelling is al ver gevorderd, maar nog niet rond. Sp.a en Groen willen duidelijk ook kansen geven aan progressieve verruimingskandidaten die de lijst versterken.

"De mot zit erin!"

Katja Daman (sp.a): "In financieel moeilijke tijden mag het duidelijk zijn dat progressieve partijen de kaart trekken van al wie het moeilijk heeft in onze gemeente! Door samen op te komen hoef je als sociaalvoelende kiezer de keuze niet meer te maken tussen Groen en sp.a!"

Herwin De Kind (Groen): "Wij hebben de jongste 6 jaar niet alleen een palmares opgebouwd met sterk oppositiewerk, maar ook met nuttig en constructief beleid. Wij zijn alleszins klaar om ook beleidsverantwoordelijkheid te nemen!"

Tom Ruts (Groen): "Bij de bewindsploeg van CD&V is het vertrek van Steven De Beule, Peter Vermeulen en Peter Vandeputte niet onopgemerkt voorbijgegaan. Voor ons is het duidelijk dat 'de mot erin zit'! Wij willen met onze progressieve mix van ervaren raadsleden, jonge veulens en sterke nieuwkomers de ramen en deuren in Sint-Gillis-Waas open gooien en een frisse wind laten waaien!"