projecten verkeersveiligheid

15 Mei 2019

projecten verkeersveiligheid

Het gemeentebestuur zet deze week het licht op groen voor enkele projecten op vlak van verkeersveiligheid.

 Proefproject met knip in de Bosstraat - 15/5 tot 15/9

Schepen van Mobiliteit Tom Ruts: ‘we maken vandaag het kruispunt van den Doorn veiliger door de snelheid in de Sint-Niklaasstraat te beperken tot 50km/u én er komt een parkeerverbod in het begin van de Doornstraat zodat je de straat veiliger kan in- en uitrijden. In de Bosstraat bannen we doorgaand verkeer en richten we een verkeersluwe woonstraat in met maximum 30km/u: de fietser krijgt doorgang in beide richtingen en vindt in de Bosstraat een veilige fietsverbinding tussen het centrum en de fietsroute. Zo krijgen hardrijders in deze té smalle straat geen kans meer. Na de proefperiode gaan we grondig evalueren wat de definitieve inrichting wordt.’

 Extra verkeerslicht in Kronenhoekstraat

Donderdag worden de verkeerslichten in het centrum omgebouwd naar een energiezuinige LED-installatie. De politie zal toezien op het veilige verloop. Op vraag van oppositiepartij N-VA maakt het gemeentebestuur van die ombouw meteen gebruik om ter hoogte van VBS De Klimop een extra verkeerslicht te plaatsen. Dat komt de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid ten goede, vooral wanneer de bus stopt aan de bushalte.