Betere bescherming privacy

25 Oktober 2013

Betere bescherming privacy

CD&V Sint-Gillis-Waas volgt 'Groen’e voorstellen voor betere bescherming van de privacy

Goed nieuws uit de gemeenteraad van 3 oktober 2013

Sint-Gillis-Waas, 25 oktober 2013

De voorbije maanden was er heel wat ophef over scholen die vingerscans gebruiken om de aanwezigheden te registreren van hun leerlingen. De privacycommissie laat in een advies weten dat ze "de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekt”. Het stadsbestuur van Gent stopt een proefproject in de stedelijke hotelschool.

Tom Ruts (gemeenteraadslid Groen Sint-Gillis-Waas): “Willen we een maatschappij die vingerafdrukken neemt van 6-jarigen? Het praktisch nut is natuurlijk evident, maar willen we echt dat onze kinderen opgroeien in een maatschappij waar het nemen van vingerafdrukken vanzelfsprekend lijkt. Vingerscans in scholen zijn volgens Groen buitensporig voor de doelen die ze nastreven, en iedere ouder én ieder kind zou het recht moeten kunnen opeisen geen vingerafdrukken te moeten afstaan. Daarom stelde ik op de gemeenteraad de vraag om dit gebruik te verbieden in onze gemeente!”

Burgemeester Audenaert wilde niet zover gaan om een reglement uit te vaardigen, maar stelde ons alvast gerust: “Geen enkele school op ons grondgebied gebruikt dit systeem voorlopig. Wij zijn hier ook radicaal tegen!”

Gemeentebestuur wil nu eindelijk komaf maken met onwettige praktijk om privégegevens aan bedrijven te verkopen! 

Tom Ruts: “Stel: je bent net getrouwd of je hebt net die langverwachte bouwvergunning op zak én even later zit je brievenbus vol correspondentie over trouwbeurzen, aannemers, bouwmaterialen, enz. Achter je rug, verkocht de gemeente je persoonlijke gegevens aan geïnteresseerde privébedrijven. Een manifeste inbreuk op de privacywetgeving, oordeelt niet alleen Groen maar ook de Privacycommissie en de Vereniging van Steden en Gemeenten. In het verleden vroeg Groen tevergeefs om deze praktijken af te schaffen, maar nu lijkt er eindelijk schot te komen in dit dossier!”

Op een vraag van Groen op de gemeenteraad maakte burgemeester Audenaert nu een opening: hij stelde voor om de regels ter zake op een commissie te bespreken en waar nodig aan te passen! Wellicht past de gemeente op korte termijn de regels aan: dan wordt het verboden om nog langer privégegevens over huwelijken en bouwvergunningen te verkopen aan bedrijven. Niks te vroeg, vindt Groen!

Meer info – Tom Ruts 0478/500 915