Plannen gemeentehuis stoot op oppositie

07 Juni 2014

Plannen gemeentehuis stoot op oppositie

Gemeenteraad 7 juni 2014: goedkeuring ontwerpplan gemeentehuis moeilijker dan verwacht.

Halsstarrige CD&V weigert compromisvoorstel van Groen, krijgt de oppositie tegen en bindt gedeeltelijk in na uitzonderlijke schorsing van de Gemeenteraad.Toen 3 weken geleden bleek dat de bestuursmeerderheid niet alleen het nieuwe gemeentehuis, maar nu ook 360m² parking wou aanleggen middenin het park, stelde Groen-gemeenteraadslid Tom Ruts alles in het werk om een valabel parkeeralternatief uit te werken.

Tom Ruts: "Overal in België doet men verdienstelijke pogingen om meer park, stadsbossen, groenvoorzieningen te realiseren, en net op dat moment wil onze meerderheid auto's parkeren in het park. Ik werkte een alternatief uit door in de Lage Kerkwegel éénrichtingsverkeer in te stellen waardoor je meer ruimte krijgt om op straat te parkeren."

Het voorstel van Groen werd dinsdag in commissie nog verfijnd na opmerkingen van de meerderheid. Op de Gemeenteraad werd ook dat compromisvoorstel door de meerderheid, ondanks de steun van álle oppositiepartijen, weggestemd.

Voor de goedkeuring van de bouwplannen werd CD&V vervolgens geconfronteerd met een oppositie die schouder aan schouder vroeg om de bewuste parkeerplaatsen uit het ontwerpplan te lichten. Nog steeds wou CD&V niet inbinden, ook al stonden ze geïsoleerd in wat toch het belangrijkste agendapunt van deze legislatuur is.

Tom Ruts: "Groen stelde als laatste redmiddel een uitzonderlijke schorsing van de Gemeenteraad voor. Groen, sp.a, N-VA en VB dreigden ermee niet mee te stemmen, waarop burgemeester Audenaert ons toch nog tegemoet kwam. Het ontwerpplan werd goedgekeurd met de uitdrukkelijke voorwaarde om alle parkeeropties nog eens grondig te bestuderen en waar nodig bij te sturen."

Tom Ruts: "We zullen nu met Groen alles in het werk stellen om aan te tonen dat auto's op straat horen te parkeren en niet in een park. Jammer dat deze discussie bijna een smet wierp op wat voor de rest een prachtig, duurzaam, klantgericht project is!"

 

Meer info:
Tom Ruts 0478/ 500 915