Persbericht 15 oktober 2018

15 Oktober 2018

Persbericht 15 oktober 2018

Wij zijn zeer tevreden met de verkiezingsuitslag van sp.a-Groen.

Groen is van 2 naar 4 raadsleden gegaan. We hebben een sterk mandaat gekregen om een nieuwe wind te laten waaien in het gemeentehuis.

Na 4 decennia van absolute meerderheid is het goed dat een andere partij mee in het bestuur wordt opgenomen en dat er eindelijk ook een andere stem klinkt.

Groen staat klaar met een ambitieus programma rond verkeersveiligheid, waterbeheersing en vooral ruimtelijke ordening waar de uitdagingen liggen op vlak van klimaat. We willen met de nieuwe ploeg starten en daarbij hoort ook een nieuwe burgemeester die als brugfiguur de coalitie kan leiden. Een ambitieus project met als doel binnen 6 jaar een groenere, verkeersveiligere en socialere gemeente.

We danken de kiezer voor het vertrouwen en hopen op de steun van allen die het goed voor hebben met onze gemeente.

We gaan deze week hard onderhandelen en hopelijk die resultaten voorleggen op onze verplichte ledenvergadering.

15 oktober 2018
Tom Ruts