Ook Sint-Gillis wil CO2-uitstoot met 20% reduceren tegen 2020

23 April 2016

Ook Sint-Gillis wil CO2-uitstoot met 20% reduceren tegen 2020

Deze ambitie staat in het burgemeestersconvenant dat ook onze gemeente tekende. Er ligt dus veel werk op tafel.     

Niet alleen de gemeente, maar ook particulieren, verenigingen en bedrijven moeten mee aan de kar trekken. Breed overleg en inspraak is daarom cruciaal. Met het enthousiasme van al deze partners kunnen we slagen in dit opzetWaar valt volgens Groen nog winst te halen? Hoe kunnen we bedrijven en verenigingen motiveren om te investeren in energie efficiënte toepassingen?Dat kan via subsidies, maar ook via nieuwe en slimme samenwerkingsverbanden. Denk maar aan groepsaankopen, bedrijfsoverschrijdende samenwerking rond afval, carpoolen, enz. Gemeente en huisvestingsmaatschappij moeten meer investeren in isolatie, dubbele beglazing en laagenergetische toestellen. Aangezien het verkeer nog steeds 27% van de uitstoot uitmaakt, moeten we ook daar oplossingen voorzien. Samen met andere gemeenten moeten we het busaanbod uitbreiden. Doordachte maatregelen maken fietsen aantrekkelijker. Waarom investeren de gemeente en het ocmw niet in dienstfietsen voor korte verplaatsingen?