Ontwerp gemeentepark goedgekeurd !

02 Mei 2023

Ontwerp gemeentepark goedgekeurd !

Schepen Rombaut: Definitief ontwerp gemeentepark in gemeenteraad van 27 april goedgekeurd !

 

Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) startte de gemeente vorig jaar met de voorbereiding van de herinrichting van ons gemeentepark, omdat het dringend toe is aan een opfrissingsbeurt. Hierbij staan ontmoeting, beleving, biodiversiteit en een klimaatvriendelijk karakter centraal. De gemeente begon dit project met een participatietraject waarbij de ouderen- en jongerenadviesraad, onze inwoners en de scholen in de buurt bevraagd werden. Voor de inwoners organiseerden we een ochtend ‘Paasmaandag in het park’. Met enkele klassen van verschillende scholen uit de buurt speelden we pictoplay, maakten we maquettes en tekeningen.

 

Al deze ideeën bundelde het RLSD tot een voorontwerp. Dat voorontwerp werd begin dit jaar opnieuw afgetoetst met de verschillende groepen en inwoners. Ondertussen maakte de gemeente samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme een finaal ontwerp op, dat de gemeenteraad op 27 april goedkeurde.

 

“In dit ontwerp bekeken we het waterverhaal iets ruimer. We hielden daarbij rekening met de grondwatertafel en de mogelijkheid om op termijn het hemelwater uit de omringende straten mee op te vangen in het park. Zo wordt het gemeentepark een belangrijk puzzelstuk in de oplossing van wateroverlast (en droogte) in onze gemeente. Bijkomend bleek uit de feedback dat enige verlichting in het park wenselijk is. Ook dat werken we verder uit”, zegt schepen van Groenbeheer en Waterbeleid Erik Rombaut (Groen).

 

Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met de opmaak van een bestek, het indienen van de vergunning en de zoektocht naar een aannemer. “Op die manier kunnen we tegen de winter overgaan tot uitvoering”, klinkt het. Het ontwerp en meer info rond het project is terug te vinden op www.sint-gillis-waas.be/gemeentepark  

 

 

plan