Mobiliteitsplan goedgekeurd

29 November 2022

Mobiliteitsplan goedgekeurd

Het verdiepte mobiliteitsplan werd door de gemeente goedgekeurd.

Onze mobiliteitsdienst bereidt nu een aantal ingrepen voor om de mobiliteit in onze gemeente nog veiliger te organiseren. Na een intensief studietraject, inspraakronde en projectstuurgroep werd het nieuwe verdiepte mobiliteitsplan goedgekeurd.

Onze mobiliteitsdienst bereidt nu een aantal ingrepen voor om de mobiliteit in onze gemeente nog veiliger te organiseren.
Zo zal op basis van dit goedgekeurde plan de zone 30 in Sint-Pauwels en De Klinge nog wat uitgebreid worden.

In Meerdonk gebeurde dit al eerder.

Ook zal de toegelaten snelheid op de polderwegen ten noorden van de E34 , op vraag van de landbouw en in overleg met de gemeente
Beveren, worden verlaagd van 70 naar een zone 50. Verder worden er ingrepen voorbereid rond de voorrangsregels op verbindende wegen tussen de dorpscentra, rond het afschaffen van beurtelings parkeren en rond het verbeteren van verkeersveiligheid van de fietsers op de
kruispunten van de fietssnelwegen in onze gemeente.

Ook worden er maatregelen voorbereid om de halte infrastructuur van de Lijn te verbeteren en beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen.


Tenslotte worden nog dit jaar de eerste elektrische deelfietsen verwacht in onze gemeente en deelgemeenten.

Dit laatste project wordt uitgerold in samenspraak met Lantis/Antwerpen door "Donkey Republic"