Masterplan centrum Sint-Gillis-Waas

25 April 2020

Masterplan centrum Sint-Gillis-Waas

Een masterplan voor centrum Sint-Gillis-Waas  

De afgelopen periode worden we geconfronteerd met verschillende initiatieven voor de ontwikkeling van bouwprojecten in het centrum van onze gemeente.

Info website gemeente SGW

 

Het gaat om grootschalige projecten van 20 tot 40 woonentiteiten binnen de zone tussen de Blokstraatbeek en de as Kerkstraat-Kronenhoekstraat.
De realisatie zal een impact hebben op het centrum op vlak van mobiliteit, beeld, dichtheid, schaal, erfgoed, …
De initiatieven bieden kansen om het centrum van onze gemeente te verfraaien en aan te sluiten bij noodzakelijke ontwikkelingen zoals kernverdichting en vergroening.

Een fiets- en  wandelpad langs de Blokstraatbeek is de ambitie. Een link is mogelijk met de opwaardering van het gemeentepark, de Sint-Helena-tuin, de vergroening van het kerkplein. Een masterplan biedt de initiatiefnemers een duidelijk planologisch kader.

De regie van het plan is een opdracht van het gemeentebestuur. We betrekken ontwikkelaars en organiseren inspraak voor bewoners. Eind dit jaar moet het plan beschikbaar zijn als beoordelingskader voor de omgevingsvergunningen.
Dit plan laat een beleid toe vanuit een doordachte visie, geen benadering van dossier per dossier, uitgaande van de principes van kernverdichting en vergroening, aandacht voor participatie en duidelijkheid voor ontwikkelaars. Het optimaliseert de samenwerking tussen privéinitiatief en publieke regie.
En een opwaardering van de Blokstraatbeek!

Meer info