lokale verenigingen verdienen steun bij energie-efficiëntie

23 April 2016

lokale verenigingen verdienen steun bij energie-efficiëntie

Ecoloog Erik Rombaut legt uit hoe het anders en beter kan.

Met veel tromgeroffel kondigde het gemeentebestuur vorig jaar aan om de energiefactuur van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen voortaan jaarlijks te subsidiëren met € 60.000 rendement uit het windturbineproject van Electrabel.
De energiefactuur van 2014 bepaalt het subsidiebedrag. 

De verenigingen uit onze gemeente krijgen daardoor jaarlijks tot € 8.000 subsidiegeld, zonder dat daar iets tegenover staat.

Groen: Wat is er mis met de CD&Vmaatregel?

Erik: "Het is een goede zaak dat de gemeente het geld aanwendt om de verenigingen bij te staan. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar met het CD&V-voorstel is toch iets vreemds aan de hand: verenigingen die veel verbruiken worden daarvoor beloond, verenigingen die in het verleden al inspanningen deden om energiezuinig te zijn, worden in dit voorstel eigenlijk afgestraft. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop!"

Groen: Wat stelt de milieugroep ABLLO vzw voor?

Erik: "We zouden die € 60.000 gebruiken om verenigingen de kans te geven om hun verouderde infrastructuur duurzaam te renoveren of om energieverslindende toestellen te vervangen. Deze investeringen zijn vaak heel duur en worden daarom vandaag vaak niet gedaan. Zo kan het energieverbruik van deze clubs in enkele jaren tijd sterk verminderen en helpen we ons gemeentebestuur haar eigen doestellingen te realiseren! De burgemeester engageerde zich tot maar liefst 20% minder CO 2 -uitstoot door onze gemeente tegen 2020. Dat zal natuurlijk niet gaan door energiefacturen te subsidiëren maar wél door energiebesparing te stimuleren. In de Milieuraad werd dit voorstel van ABLLO trouwens met ruime meerderheid goedgekeurd. Ons voorstel is een winwinmaatregel: de verenigingen winnen erbij, maar ook het klimaat. Ik ben dan ook erg blij dat ook Groen in de gemeenteraad dit probleem heeft naar voren gebracht."

Groen: CD&V heeft hier een kwalijke reputatie als het aankomt op cadeautjes uitdelen voor electoraal gewin. Is het dat wat hier speelde?

Erik: "Zo ver wil ik niet gaan. Maar dat de nieuwe lichting jonge schepenen met dit voorstel komt, heeft me toch verbaasd. Ik ben er van overtuigd dat schepen voor begroting Maaike De Rudder en schepen voor Leefmilieu Pascal Buytaert nu ook zelf inzien dat er iets schort aan hun voorstel.Wij hopen dan ook dat ze hun beslissing nog dit jaar bijsturen."