Ledenvergadering 1 juli 2023

04 Juli 2023

Ledenvergadering 1 juli 2023

Zoals we al zeiden, willen we geen chaos creëren maar nemen we onze verantwoordelijkheid op.

Onze leden hebben alvast unaniem beslist dat we verder mee besturen tot het einde van deze legislatuur.  Indien de goede afspraken voor de lopende dossiers worden nagekomen, hebben we er vertrouwen in dat nog heel wat groene accenten van het bestuursakkoord kunnen gerealiseerd worden. Maar alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan! Gaat Groen alleen opkomen...of toch niet? Daarover later meer nieuws.

Wie graag samen met ons Groen zou willen versterken? Stuur gerust een mailtje naar Nadine Staelens onze voorzitter.