De veetunnel Koningsdijk is vrijdag officieel in gebruik genomen.

07 Juni 2023

De veetunnel Koningsdijk is vrijdag officieel in gebruik genomen.

Dit project is belangrijk omdat het de groeiende polarisatie tussen lanbouw en milieu/natuur overstijgt, benadrukte schepen voor biodiversiteit Erik Rombaut.

De veetunnel Koningsdijk is vrijdag officieel in gebruik genomen.

 

Deputé Riet Gillis verwelkomt de aanwezigen van alle betrokken overheden en diensten.

Dit project is belangrijk omdat het de groeiende polarisatie tussen lanbouw en milieu/natuur overstijgt, benadrukte schepen voor biodiversiteit Erik Rombaut.

De veetunnel dient de landbouw en maakt tegelijk natuurherstel van de rietkraag langs de Koningsdijk mogelijk.

 

Wil je mee aan de kar trekken of blijf je graag geïnformeerd?