Klimaatplannen en energiekosten

13 November 2022

Klimaatplannen en energiekosten

De gemeenteraad heeft eind oktober 2022 het klimaatmitigatieplan goedgekeurd.  

Samen met het klimaatadaptatieplan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact hebben we nu een ruim kader om de klimaatmaatregelen verder uit te werken.

Met de buitensporige energieprijzen en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hebben energiebesparende maatregelen een dubbel effect: beperken van de CO2-uisttoot én van de uitgaven voor energie.

Vanuit verschillende instanties zijn er subsidiemogelijkheden voor renovaties.  

Deze worden nog te weinig gebruikt.  

Burgers kunnen een gratis renovatieadvies vragen voor energiezuinige aanpassingen aan de woning, bedrijven kunnen via Interwaas  een energiescanning laten uitvoeren met voorstellen tot aanpassing en ook verenigingen kunnen een subsidie van de gemeente ontvangen voor energiebesparende investeringen. Een aantal hebben die reeds ontvangen.

Interwaas
Renovatieadvies Oost-Vlaanderen

 

Ziet u door het bos de bomen niet meer? Aarzel dan niet om info te vragen via onze gemeente.

 

https://www.sint-gillis-waas.be/