Jongeren met branie

23 Januari 2023

Jongeren met branie

Groen Sint-Gillis-Waas is op zoek naar jongeren met lef. Jongeren met branie en een uitgesproken eigen mening.

De stem van jongeren is belangrijk en moet gehoord worden! Binnen Jong Groen streven we dan ook naar een basisdemocratische werking en standpuntenbepaling.
Alle leden van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden.
Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen.
Want... de toekomst is van ons!

https://www.jonggroen.be/