Jagen in uw achtertuin? Wat te doen?

10 Oktober 2017

Jagen in uw achtertuin? Wat te doen?

In juli dit jaar (2017) werd de afbakening van de jachtterreinen in het Vlaamse Gewest op de website geopunt.be gepubliceerd. Deze afbakening gebeurt jaarlijks, maar het is de eerste maal dat dit op een voor het publiek toegankelijke manier kenbaar wordt gemaakt. 

De publicatie bracht heel wat commotie te weeg omdat een groot aantal percelen dat niet voor jacht geschikt is, toch als jachtgebied is ingekleurd. Vaak zonder weet, laat staan toestemming, van de perceeleigenaar. Zoals uit bijgevoegd kaartje blijkt, zijn er ook in Sint-Gillis-Waas heel wat percelen waarvan de aanduiding als jachtgebied op zijn minst de wenkbrauwen doet fronsen. Een lijstje: de woonzorgcentra De Kroon en Sint-Jozef, de Sint-Helenasite, de voetbalpleinen in Meerdonk, De Klinge, Sint-Pauwels en het Hoogeinde, de kerk in Sint-Pauwels en dan nog een hele reeks woonzones aan verbindingswegen (Zandstraat, Potterstraat, Sint-Niklaasstraat, ?), te veel om op te noemen. Deze praktijk om percelen zonder medeweten van de eigenaar als jachtgebied aan te duiden bestaat blijkbaar al een hele tijd.  Om te mogen jagen met een geweer moet het jachtgebied minstens 40 ha groot zijn. Jaarlijks moet vóór 1 april de jager of wildbeheereenheid het jachtplan met het jachtgebied bij de arrondissementscommissaris indienen.
Van de percelen die zijn opgenomen moet de aanvrager een akkoord van de eigenaren toevoegen en voor 30 juni 2015 voldeed ook een mondelinge overeenkomst. Die werd echter niet geverifieerd.  Het was voor een jager dus vrij eenvoudig om een jachtgebied op een slinkse manier uit te breiden met de aanpalende percelen zonder medeweten van de eigenaar en zo te voldoen aan het minimum van 40 ha.  

Deze laakbare praktijk werd door de goedkeurende instanties getolereerd. Alleszins een tegen de borst stuitende manier van doen. Iedereen moet in onze ogen zelf bepalen of zijn eigendom mag opgenomen worden als jachtterrein.

Met de publicatie van de jachtgebieden op geopunt.be/jachtterreinen kan iedereen nu nagaan of de tuin of andere percelen deel uitmaken van een jachtgebied. Wanneer je daarmee niet akkoord bent kun je een aanpassing vragen. Als bijlage het formulier "aanvraag_wijziging_jachtplan" waarmee je dit kunt doen.

Meer informatie vind je op de website van Natuur en Milieu: www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/natuurbeheer/een-jachtplan-aanpassen
Ook op de website van Vogelbescherming Vlaanderen kun je terecht en heb je de mogelijkheid om een formulier in te vullen: http://www.schietinactie.be/#13/51.2219/4.0990

In de gemeenteraad van 5 oktober hebben we een vraag gesteld over de problematiek. Het gemeentebestuur is, op onze vraag, bereid om ook op haar website het formulier ter beschikking te stellen.  Verder gaan we er met Groen, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor zorgen dat de gemeentelijke percelen, waar nodig, eveneens geschrapt worden als potentieel jachtgebied.

Herwin De Kind
raadslid


Bron afbeelding: geopunt.be/jachtterreinen

BIJLAGEN:

aanvraag_wijziging_jachtplan.pdf